وای فارملند توکن

YFarmLand Token
نرخ فعلی:: 0.542319 5.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.542319 5.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.542319 5.07

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وای فارملند توکن

در حال حاضر قیمت وای فارملند توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وای فارملند توکن 0.542319 دلار می باشد

قیمت وای فارملند توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وای فارملند توکن روز گذشته برابر با 0.569808 دلار بود

قیمت وای فارملند توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وای فارملند توکن نسبت به روز گذشته 0.0275 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت وای فارملند توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وای فارملند توکن برابر با 0.535636 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وای فارملند توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.544049 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وای فارملند توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.431391 دلار

قیمت وای فارملند توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فارملند توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.579165 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.36 درصدی یا 0.036846 دلار وای فارملند توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وای فارملند توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فارملند توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.640131 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.27  درصدی یا 0.097812 دلار وای فارملند توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وای فارملند توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فارملند توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.679513 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.19 درصدی یا 0.137194 دلار وای فارملند توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وای فارملند توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فارملند توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.455637 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.02 درصدی یا 0.086682 دلار وای فارملند توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وای فارملند توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وای فارملند توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.438101 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 23.78 درصدی یا 0.104218 دلار وای فارملند توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وای فارملند توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وای فارملند توکن برابر است با 6.617215 دلار که در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وای فارملند توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.992203 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وای فارملند توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فارملند توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.27 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وای فارملند توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فارملند توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وای فارملند توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وای فارملند توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  19.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وای فارملند توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به وای فارملند توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 23.78 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن، 15.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن، 15.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن،  15.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن،  15.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن،  15.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن،  15.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وای فارملند توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وای فارملند توکن،  15.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وای فارملند توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین