یرنیفای نتورک

YEARNYFI NETWORK
نرخ فعلی:: 7.70 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 7.70 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.70 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یرنیفای نتورک

در حال حاضر قیمت یرنیفای نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یرنیفای نتورک 7.7 دلار می باشد

قیمت یرنیفای نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یرنیفای نتورک روز گذشته برابر با 7.7 دلار بود

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت یرنیفای نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یرنیفای نتورک برابر با 7.71 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یرنیفای نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.71 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یرنیفای نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.7 دلار

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یرنیفای نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 8.95 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.96 درصدی یا 1.25 دلار یرنیفای نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یرنیفای نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 7 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10  درصدی یا 0.7 دلار یرنیفای نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یرنیفای نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 24.973521 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.16 درصدی یا 17.273521 دلار یرنیفای نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یرنیفای نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 20.863494 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 63.09 درصدی یا 13.163494 دلار یرنیفای نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یرنیفای نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یرنیفای نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 1399  با رقم 81.706709 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 90.57 درصدی یا 74.006709 دلار یرنیفای نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یرنیفای نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یرنیفای نتورک برابر است با 660.563251 دلار که در تاریخ جمعه 22 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یرنیفای نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.75 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یرنیفای نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یرنیفای نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یرنیفای نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یرنیفای نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یرنیفای نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یرنیفای نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  63.09 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یرنیفای نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 19 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به یرنیفای نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 90.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک، 10 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک، 10 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک،  10 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک،  10 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک،  10 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک،  10 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یرنیفای نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یرنیفای نتورک،  10 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یرنیفای نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین