زووز

Xuez
نرخ فعلی:: 0.033464 19.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.033464 19.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.033464 19.24
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زووز در روز جاری

۱۳:۵۰:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.033464 13:50:43 0.0036 10.82% 0.0054 19.24% 0.0054 19.24% 0.0004 -
0.037086 13:35:53 - 0.13% 0.009 32.15% 0.009 32.15% 0.004 -
0.037134 13:29:08 0.0001 0.31% 0.0091 32.32% 0.0091 32.32% 0.0041 -
0.037248 13:20:24 0.0023 6.72% 0.0092 32.73% 0.0092 32.73% 0.0042 -
0.034901 13:11:32 - 0.04% 0.0068 24.36% 0.0068 24.36% 0.0018 -
0.034888 13:05:45 0.0008 2.21% 0.0068 24.32% 0.0068 24.32% 0.0018 -
0.034135 12:50:35 0.0002 0.58% 0.0061 21.63% 0.0061 21.63% 0.0011 -
0.033938 12:35:43 - 0.01% 0.0059 20.93% 0.0059 20.93% 0.0009 -
0.033940 12:29:22 0.0024 7.68% 0.0059 20.94% 0.0059 20.94% 0.0009 -
0.031518 12:23:19 - 0.01% 0.0035 12.31% 0.0035 12.31% 0.0015 -
0.031515 12:11:22 - 0.01% 0.0035 12.30% 0.0035 12.30% 0.0015 -
0.031512 12:08:28 0.0001 0.18% 0.0034 12.29% 0.0034 12.29% 0.0015 -
0.031570 11:50:00 - 0.15% 0.0035 12.49% 0.0035 12.49% 0.0015 -
0.031618 11:35:23 - 0.03% 0.0036 12.66% 0.0036 12.66% 0.0014 -
0.031629 11:29:15 - 0.13% 0.0036 12.70% 0.0036 12.70% 0.0014 -
0.031669 11:23:27 - 0.14% 0.0036 12.85% 0.0036 12.85% 0.0014 -
0.031625 11:11:27 - 0.05% 0.0036 12.69% 0.0036 12.69% 0.0014 -
0.031641 11:05:50 0.0001 0.20% 0.0036 12.75% 0.0036 12.75% 0.0014 -
0.031577 10:50:37 0.0043 13.64% 0.0035 12.52% 0.0035 12.52% 0.0015 -
0.035884 10:35:44 - 0.11% 0.0078 27.86% 0.0078 27.86% 0.0028 -
0.035923 10:29:20 0.0001 0.21% 0.0079 28% 0.0079 28% 0.0029 -
0.035997 10:20:26 - 0.03% 0.0079 28.27% 0.0079 28.27% 0.0029 -
0.036007 10:11:21 - 0.04% 0.0079 28.30% 0.0079 28.30% 0.0029 -
0.035993 10:05:47 - 0.06% 0.0079 28.25% 0.0079 28.25% 0.0029 -
0.036016 09:50:05 - 0.03% 0.008 28.34% 0.008 28.34% 0.003 -
0.036005 09:35:30 - 0.03% 0.0079 28.30% 0.0079 28.30% 0.0029 -
0.035996 09:28:53 - 0.10% 0.0079 28.26% 0.0079 28.26% 0.0029 -
0.036033 09:20:01 0.0006 1.64% 0.008 28.40% 0.008 28.40% 0.003 -
0.035453 09:11:21 0.0001 0.15% 0.0074 26.33% 0.0074 26.33% 0.0024 -
0.035401 09:05:34 - 0.11% 0.0073 26.14% 0.0073 26.14% 0.0023 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی