رپد استیکد المپیوس

Wrapped Staked Olympus
نرخ فعلی:: 8,830.25 19.52
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 8,830.25 19.52

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8,830.25 19.52

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رپد استیکد المپیوس

در حال حاضر قیمت رپد استیکد المپیوس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رپد استیکد المپیوس 8,830.25 دلار می باشد

قیمت رپد استیکد المپیوس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رپد استیکد المپیوس روز گذشته برابر با 7,310.55 دلار بود

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به روز گذشته 1,519.7 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت رپد استیکد المپیوس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رپد استیکد المپیوس برابر با 7,807.23 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رپد استیکد المپیوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9,095.48 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رپد استیکد المپیوس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7,652.59 دلار

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رپد استیکد المپیوس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 15,702.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.76 درصدی یا 6,872 دلار رپد استیکد المپیوس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رپد استیکد المپیوس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 21,201.87 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.35  درصدی یا 12,371.62 دلار رپد استیکد المپیوس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رپد استیکد المپیوس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 25,205.750479 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.96 درصدی یا 16,375.500479 دلار رپد استیکد المپیوس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رپد استیکد المپیوس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 25,205.750479 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.96 درصدی یا 16,375.500479 دلار رپد استیکد المپیوس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رپد استیکد المپیوس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رپد استیکد المپیوس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 25,205.750479 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.96 درصدی یا 16,375.500479 دلار رپد استیکد المپیوس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رپد استیکد المپیوس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رپد استیکد المپیوس برابر است با 34,749.111357 دلار که در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رپد استیکد المپیوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.888872 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رپد استیکد المپیوس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رپد استیکد المپیوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رپد استیکد المپیوس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رپد استیکد المپیوس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.96 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رپد استیکد المپیوس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رپد استیکد المپیوس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  64.96 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رپد استیکد المپیوس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رپد استیکد المپیوس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.52  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس، 58.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس، 58.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس،  58.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس،  58.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس،  58.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس،  58.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رپد استیکد المپیوس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رپد استیکد المپیوس،  58.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رپد استیکد المپیوس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین