وین وین وین پراجکت

Winwinwin Project
نرخ فعلی:: 0.017310 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.017310 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.017310 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وین وین وین پراجکت

در حال حاضر قیمت وین وین وین پراجکت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وین وین وین پراجکت 0.01731 دلار می باشد

قیمت وین وین وین پراجکت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وین وین وین پراجکت روز گذشته برابر با 0.01731 دلار بود

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت وین وین وین پراجکت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وین وین وین پراجکت برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وین وین وین پراجکت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.017314 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وین وین وین پراجکت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.01726 دلار

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وین وین وین پراجکت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار وین وین وین پراجکت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وین وین وین پراجکت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار وین وین وین پراجکت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وین وین وین پراجکت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.025957 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.31 درصدی یا 0.008647 دلار وین وین وین پراجکت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وین وین وین پراجکت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1400  با رقم 0.027584 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.24 درصدی یا 0.010274 دلار وین وین وین پراجکت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وین وین وین پراجکت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وین وین وین پراجکت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1400  با رقم 0.027584 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.24 درصدی یا 0.010274 دلار وین وین وین پراجکت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وین وین وین پراجکت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وین وین وین پراجکت برابر است با 0.027762 دلار که در تاریخ شنبه 24 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وین وین وین پراجکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.135295 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وین وین وین پراجکت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به وین وین وین پراجکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وین وین وین پراجکت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به وین وین وین پراجکت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.31 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وین وین وین پراجکت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 20 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وین وین وین پراجکت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  37.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وین وین وین پراجکت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 20 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به وین وین وین پراجکت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 37.24 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وین وین وین پراجکت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وین وین وین پراجکت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وین وین وین پراجکت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین