WAX

WAX
نرخ فعلی:: 0.186928 9.02
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.186928 9.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.186928 9.02
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۹:۴۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.186928
قیمت ریالی 44,200
بالاترین قیمت روز 0.188005
پایین ترین قیمت روز 0.170949
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.171460
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۲۹:۴۸
نرخ روز گذشته 0.171460
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 9.02%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0155
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,817,066 ریال
سکه
9,323,992 ریال
دلار
9,102,284 ریال
یورو
9,284,217 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0394 17.3996% 1400/02/20
یک ماه 0.1492 395.6988% 1399/09/22
شش ماه 0.1524 441.1928% 1399/08/28
یک سال 0.1529 449.7882% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.05

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.05

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.15 0.16 0.16 0.14 -
حمایت 2 (S2) 0.16 0.17 0.16 0.15 -
حمایت 1 (S1) 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17
نقطه پیوت (PP) 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18
مقاومت 1 (R1) 0.19 0.18 0.20 0.17 0.19
مقاومت 2 (R2) 0.19 0.19 0.20 0.19 -
مقاومت 3 (R3) 0.21 0.19 0.20 0.19 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.1907 0.1658 0.1919 0.1696 13.91% 0.0236
1400/02/26 0.1974 0.1931 0.2035 0.1931 17.11% 0.033
1400/02/22 0.2275 0.2245 0.2389 0.2262 0.08% 0.0002
1400/02/21 0.2259 0.2109 0.2282 0.2260 0.13% 0.0003
1400/02/20 0.2300 0.2240 0.2377 0.2263 1.96% 0.0044
1400/02/19 0.2378 0.2217 0.2408 0.2307 2.88% 0.0066
1400/02/18 0.2333 0.2295 0.2387 0.2374 1.61% 0.0038
1400/02/17 0.2388 0.2336 0.2388 0.2336 3.68% 0.0086
1400/02/16 0.2532 0.2378 0.2533 0.2422 3.97% 0.0096
1400/02/15 0.2418 0.2418 0.2518 0.2518 567.76% 0.2141
1399/09/22 0.0360 0.0360 0.0377 0.0377 4.87% 0.0018
1399/09/21 0.0353 0.0353 0.0365 0.0360 1.47% 0.0005
1399/09/20 0.0377 0.0346 0.0389 0.0354 4.03% 0.0014
1399/09/19 0.0382 0.0369 0.0382 0.0369 6.97% 0.0026
1399/09/18 0.0390 0.0376 0.0396 0.0394 1.13% 0.0004
1399/09/17 0.0400 0.0350 0.0400 0.0390 2.77% 0.0011
1399/09/16 0.0409 0.0399 0.0542 0.0401 0.27% 0.0001
1399/09/15 0.0378 0.0378 0.0402 0.0402 6.41% 0.0024
1399/09/14 0.0400 0.0378 0.0495 0.0378 5.88% 0.0022
1399/09/13 0.0435 0.0400 0.0436 0.0400 0.98% 0.0004
1399/09/12 0.0358 0.0358 0.0404 0.0404 6.43% 0.0024
1399/09/11 0.0376 0.0371 0.0383 0.0379 1.61% 0.0006
1399/09/10 0.0398 0.0360 0.0398 0.0373 40.85% 0.0108
1399/09/9 0.0351 0.0265 0.0389 0.0265 32.59% 0.0086
1399/09/8 0.0351 0.0351 0.0356 0.0352 32.59% 0.0086
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.186928 12:29:48 0.0001 0.06% 0.0155 9.02%
0.186808 12:23:05 0.0028 1.52% 0.0153 8.95%
0.184013 12:05:43 0.001 0.55% 0.0126 7.32%
0.183015 11:44:59 0.0009 0.50% 0.0116 6.74%
0.183933 11:41:59 0.0035 1.92% 0.0125 7.27%
0.187466 11:25:35 0.0002 0.13% 0.016 9.34%
0.187708 11:22:59 0.0003 0.16% 0.0162 9.48%
0.188005 11:04:26 0.0001 0.08% 0.0165 9.65%
0.187860 10:42:16 0.001 0.55% 0.0164 9.56%
0.186835 10:22:43 0.0022 1.18% 0.0154 8.97%
0.184654 09:42:09 0.0003 0.19% 0.0132 7.70%
0.184997 09:22:12 0.0017 0.94% 0.0135 7.90%
0.183275 08:58:59 0.0015 0.84% 0.0118 6.89%
0.181749 08:41:00 0.0008 0.43% 0.0103 6%
0.180968 08:21:07 0.0008 0.44% 0.0095 5.55%
0.180177 08:04:19 0.0003 0.19% 0.0087 5.08%
0.179840 08:02:11 0.0009 0.48% 0.0084 4.89%
0.180705 07:44:59 0.0001 0.08% 0.0092 5.39%
0.180556 07:41:07 0.0009 0.50% 0.0091 5.31%
0.179664 07:24:58 0.0004 0.22% 0.0082 4.78%
0.179274 07:21:00 0.0005 0.27% 0.0078 4.56%
0.179766 07:01:42 - 0.02% 0.0083 4.84%
0.179737 06:47:51 0.0001 0.04% 0.0083 4.83%
0.179665 06:40:59 0.0004 0.23% 0.0082 4.79%
0.180073 06:28:56 0.0002 0.13% 0.0086 5.02%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی