ویوز

Waves
نرخ فعلی:: 28.38 0.92
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 28.38 0.92
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 28.38 0.92
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ویوز

۱۲:۵۱:۴۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
27.74 27.52 28.91 28.00 0.21 0.76% 2021/10/23 1400/08/1
29.06 27.87 29.87 28.06 0.96 3.42% 2021/10/21 1400/07/29
28.88 28.36 29.39 29.02 0.25 0.87% 2021/10/20 1400/07/28
28.33 27.99 29.33 28.77 0.37 1.3% 2021/10/19 1400/07/27
28.27 27.84 29.27 28.40 0.08 0.28% 2021/10/18 1400/07/26
29.59 28.30 30.04 28.32 1.19 4.2% 2021/10/17 1400/07/25
30.90 29.18 31.15 29.51 1.5 5.08% 2021/10/16 1400/07/24
32.40 30.08 33.05 31.01 1.43 4.61% 2021/10/15 1400/07/23
26.72 26.16 31.16 29.84 2.5 8.38% 2021/10/13 1400/07/21
26.79 26.13 27.14 26.71 0.79 2.96% 2021/10/11 1400/07/19
28.34 27.15 28.78 27.50 0.73 2.65% 2021/10/10 1400/07/18
27.74 27.18 28.29 28.23 - - 2021/10/09 1400/07/17
27.78 27.16 28.40 27.75 - - 2021/10/08 1400/07/16
26.97 26.97 28.19 27.77 - - 2021/10/07 1400/07/15
26.42 26.42 28.42 27.84 1.68 6.42% 2021/10/05 1400/07/13
27.02 25.80 27.31 26.50 0.5 1.89% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی