ون ساشی

wanSUSHI
نرخ فعلی:: 6.27 0.64
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 6.27 0.64

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.27 0.64

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ون ساشی

در حال حاضر قیمت ون ساشی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ون ساشی 6.27 دلار می باشد

قیمت ون ساشی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ون ساشی روز گذشته برابر با 6.31 دلار بود

قیمت ون ساشی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ون ساشی نسبت به روز گذشته 0.04 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ون ساشی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ون ساشی برابر با 6.3 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ون ساشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.3 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ون ساشی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.27 دلار

قیمت ون ساشی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون ساشی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 6.09 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.95 درصدی یا 0.18 دلار ون ساشی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ون ساشی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون ساشی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 7.85 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.12  درصدی یا 1.58 دلار ون ساشی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ون ساشی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون ساشی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 14.567757 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.95 درصدی یا 8.297757 دلار ون ساشی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ون ساشی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون ساشی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 6.131816 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.25 درصدی یا 0.138184 دلار ون ساشی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ون ساشی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون ساشی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 15 اسفند 1399  با رقم 14.55515 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.92 درصدی یا 8.28515 دلار ون ساشی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ون ساشی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ون ساشی برابر است با 20.523345 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ون ساشی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ون ساشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.773498 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ون ساشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون ساشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ون ساشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون ساشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 56.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ون ساشی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون ساشی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.25 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ون ساشی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 15 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به ون ساشی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 56.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی، 20.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی، 20.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی،  20.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی،  20.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی،  20.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی،  20.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون ساشی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون ساشی،  20.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ون ساشی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین