ون لینک

wanLINK
نرخ فعلی:: 17.98 2.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 17.98 2.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.98 2.17

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ون لینک

در حال حاضر قیمت ون لینک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ون لینک 17.98 دلار می باشد

قیمت ون لینک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ون لینک روز گذشته برابر با 18.37 دلار بود

قیمت ون لینک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ون لینک نسبت به روز گذشته 0.39 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ون لینک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ون لینک برابر با 18.34 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ون لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.34 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ون لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17.98 دلار

قیمت ون لینک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون لینک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 14.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.26 درصدی یا 3.74 دلار ون لینک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ون لینک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون لینک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 18.41 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.33  درصدی یا 0.43 دلار ون لینک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ون لینک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون لینک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 24.280471 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.94 درصدی یا 6.300471 دلار ون لینک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ون لینک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون لینک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 12.728205 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 41.26 درصدی یا 5.251795 دلار ون لینک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ون لینک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ون لینک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 15 اسفند 1399  با رقم 24.09619 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.38 درصدی یا 6.11619 دلار ون لینک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ون لینک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ون لینک برابر است با 51.779581 دلار که در تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ون لینک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ون لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.804233 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ون لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ون لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.94 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ون لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ون لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  41.26 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ون لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 15 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به ون لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.38 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک، 2.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک، 2.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک،  2.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک،  2.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک،  2.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک،  2.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ون لینک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ون لینک،  2.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ون لینک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین