ون چین

Wancoin
نرخ فعلی:: 0.924333 0.75
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.924333 0.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.924333 0.75
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ون چین در روز جاری

۱۷:۴۹:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.924333 17:49:59 0.0043 0.47% 0.0069 0.75% 0.0052 0.56% 0.0111 0.0757
0.928641 17:35:17 0.0021 0.23% 0.0026 0.28% 0.0009 0.10% 0.0068 0.0714
0.930774 17:29:26 0.0019 0.21% 0.0005 0.05% 0.0012 0.13% 0.0046 0.0692
0.932721 17:20:19 0.0011 0.12% 0.0015 0.16% 0.0032 0.34% 0.0027 0.0673
0.931623 17:11:35 0.0003 0.04% 0.0004 0.04% 0.0021 0.23% 0.0038 0.0684
0.931284 17:05:58 0.0062 0.67% - - 0.0018 0.19% 0.0041 0.0687
0.925089 16:50:20 0.0037 0.40% 0.0062 0.67% 0.0044 0.48% 0.0103 0.0749
0.921438 16:35:18 0.0008 0.09% 0.0098 1.06% 0.0081 0.88% 0.014 0.0786
0.922240 16:28:56 0.0002 0.02% 0.009 0.98% 0.0073 0.79% 0.0132 0.0778
0.922391 16:23:12 0.0002 0.02% 0.0089 0.96% 0.0071 0.77% 0.013 0.0776
0.922605 16:11:33 0.0003 0.03% 0.0086 0.94% 0.0069 0.75% 0.0128 0.0774
0.922353 16:05:43 0.0011 0.12% 0.0089 0.96% 0.0072 0.78% 0.013 0.0776
0.923465 15:50:14 0.0066 0.71% 0.0078 0.84% 0.0061 0.66% 0.0119 0.0765
0.930049 15:35:37 0.0004 0.04% 0.0012 0.13% 0.0005 0.06% 0.0053 0.07
0.929649 15:29:00 0.0024 0.25% 0.0016 0.17% 0.0001 0.01% 0.0057 0.0704
0.932014 15:20:19 0.0129 1.38% 0.0008 0.08% 0.0025 0.27% 0.0034 0.068
0.944887 15:11:32 0.0018 0.19% 0.0136 1.47% 0.0154 1.65% 0.0095 0.0551
0.943077 15:05:44 0.0014 0.15% 0.0118 1.27% 0.0136 1.46% 0.0077 0.0569
0.941653 14:50:09 0.0003 0.04% 0.0104 1.12% 0.0121 1.30% 0.0063 0.0583
0.941304 14:35:28 - - 0.0101 1.08% 0.0118 1.27% 0.0059 0.0587
0.941347 14:29:00 0.0003 0.03% 0.0101 1.08% 0.0118 1.27% 0.006 0.0587
0.941025 14:19:57 0.0021 0.23% 0.0098 1.05% 0.0115 1.24% 0.0056 0.059
0.938878 14:11:19 0.0008 0.08% 0.0076 0.82% 0.0094 1.01% 0.0035 0.0611
0.939671 14:05:51 0.0024 0.25% 0.0084 0.90% 0.0101 1.09% 0.0043 0.0603
0.942064 13:50:01 0.0016 0.17% 0.0108 1.16% 0.0125 1.35% 0.0067 0.0579
0.943679 13:35:33 0.0007 0.08% 0.0124 1.34% 0.0142 1.52% 0.0083 0.0563
0.944387 13:29:07 0.0004 0.05% 0.0131 1.41% 0.0149 1.60% 0.009 0.0556
0.944828 13:20:11 0.0021 0.22% 0.0136 1.46% 0.0153 1.65% 0.0094 0.0552
0.942769 13:11:11 0.0002 0.02% 0.0115 1.24% 0.0132 1.42% 0.0074 0.0572
0.942922 13:05:18 0.0014 0.15% 0.0117 1.25% 0.0134 1.44% 0.0075 0.0571
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی