Vollar

Vollar
نرخ فعلی:: 0.306708 14.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.306708 14.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.306708 14.82
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۵۳:۰۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.306708
قیمت ریالی 68,900
بالاترین قیمت روز 0.306708
پایین ترین قیمت روز 0.260063
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 0.270569
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۱:۵۳:۰۱
نرخ روز گذشته 0.267129
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 14.82%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0396
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,321,908 ریال
سکه
8,905,220 ریال
دلار
8,681,300 ریال
یورو
8,620,357 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0942 44.3332% 1399/09/22
یک ماه 0.0942 44.3332% 1399/09/22
شش ماه 0.0102 3.2162% 1399/08/19
یک سال 0.1956 38.9393% 1398/09/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.24
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.28
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.47

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.27
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.23
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.25
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.29
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.53

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.22 0.24 0.24 0.20 -
حمایت 2 (S2) 0.24 0.26 0.25 0.23 -
حمایت 1 (S1) 0.27 0.27 0.25 0.24 0.28
نقطه پیوت (PP) 0.29 0.29 0.29 0.27 0.29
مقاومت 1 (R1) 0.32 0.30 0.35 0.29 0.33
مقاومت 2 (R2) 0.33 0.31 0.36 0.32 -
مقاومت 3 (R3) 0.36 0.33 0.36 0.34 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/18 0.2933 0.2592 0.2956 0.2671 9.85% 0.0263
1400/02/17 0.2966 0.2934 0.2992 0.2934 1.04% 0.0031
1400/02/16 0.3080 0.2965 0.3088 0.2965 3.82% 0.0113
1400/02/15 0.3149 0.3052 0.3149 0.3078 44.86% 0.0953
1399/09/22 0.2105 0.21 0.2133 0.2125 0.90% 0.0019
1399/09/21 0.2102 0.2051 0.2111 0.2106 0.24% 0.0005
1399/09/20 0.1975 0.1975 0.2117 0.2101 2.49% 0.0051
1399/09/19 0.2151 0.2048 0.2160 0.2050 4.83% 0.0099
1399/09/18 0.1583 0.1554 0.2213 0.2149 35.93% 0.0568
1399/09/17 0.1996 0.1581 0.1996 0.1581 26.06% 0.0412
1399/09/16 0.1976 0.1947 0.1995 0.1993 0.91% 0.0018
1399/09/15 0.2107 0.1962 0.2172 0.1975 6.73% 0.0133
1399/09/14 0.2252 0.21 0.2253 0.2108 6.78% 0.0143
1399/09/13 0.2610 0.2173 0.2610 0.2251 15.99% 0.036
1399/09/12 0.3221 0.2396 0.3221 0.2611 23.29% 0.0608
1399/09/11 0.3587 0.32 0.36 0.3219 11.46% 0.0369
1399/09/10 0.3798 0.3586 0.3799 0.3588 5.82% 0.0209
1399/09/9 0.3249 0.3219 0.38 0.3797 16.76% 0.0545
1399/09/8 0.3227 0.3221 0.3258 0.3252 0.74% 0.0024
1399/09/7 0.3219 0.3218 0.3242 0.3228 19.73% 0.0637
1399/09/4 0.3386 0.3362 0.3870 0.3865 13.94% 0.0473
1399/09/3 0.3855 0.3250 0.3859 0.3392 13.71% 0.0465
1399/09/2 0.3134 0.3131 0.40 0.3857 23.03% 0.0722
1399/09/1 0.3157 0.3135 0.3169 0.3135 1.03% 0.0032
1399/08/28 0.3156 0.3103 0.3227 0.3103 1.03% 0.0032
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.306708 11:53:01 0.0128 4.36% 0.0396 14.82%
0.293904 11:38:40 0.0117 4.15% 0.0268 10.02%
0.282197 11:23:41 0.0002 0.05% 0.0151 5.64%
0.282347 11:07:40 0.0004 0.14% 0.0152 5.70%
0.282746 10:52:32 0.0021 0.73% 0.0156 5.85%
0.280689 10:38:31 0.0005 0.18% 0.0136 5.08%
0.280187 10:22:46 0.0053 1.91% 0.0131 4.89%
0.274928 09:38:25 0.0009 0.32% 0.0078 2.92%
0.275811 09:24:23 0.0035 1.28% 0.0087 3.25%
0.272324 09:08:24 0.0042 1.55% 0.0052 1.94%
0.276550 08:52:27 0.0067 2.48% 0.0094 3.53%
0.269846 08:22:26 0.0016 0.59% 0.0027 1.02%
0.271427 08:08:23 0.0017 0.63% 0.0043 1.61%
0.273150 07:52:16 0.0006 0.23% 0.006 2.25%
0.272530 07:38:14 0.0015 0.55% 0.0054 2.02%
0.274023 07:07:15 0.0021 0.77% 0.0069 2.58%
0.276133 06:53:21 0.0006 0.20% 0.009 3.37%
0.275578 06:37:17 0.0039 1.42% 0.0084 3.16%
0.271726 06:23:16 0.0089 3.37% 0.0046 1.72%
0.262872 05:22:22 0.0025 0.98% 0.0043 1.62%
0.260332 05:07:08 0.0051 1.95% 0.0068 2.61%
0.265419 04:53:08 0.0001 0.02% 0.0017 0.64%
0.265364 04:37:15 0.0003 0.11% 0.0018 0.67%
0.265651 04:23:15 0.0056 2.15% 0.0015 0.56%
0.260063 02:37:12 0.0002 0.08% 0.0071 2.72%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی