ویتائی

Vitae
نرخ فعلی:: 0.265673 9.28
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.265673 9.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.265673 9.28
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ویتائی در روز جاری

۱۳:۲۰:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.265673 13:20:29 0.0007 0.26% 0.0247 9.28% 0.0247 9.28% 0.113 -
0.266369 13:11:34 - 0.02% 0.024 9% 0.024 9% 0.1123 -
0.266415 13:05:48 0.001 0.39% 0.0239 8.98% 0.0239 8.98% 0.1122 -
0.265378 12:50:39 0.0139 5.23% 0.025 9.41% 0.025 9.41% 0.1133 -
0.279263 12:35:49 0.0001 0.05% 0.0111 3.97% 0.0111 3.97% 0.0994 -
0.279410 12:29:24 0.0001 0.02% 0.0109 3.91% 0.0109 3.91% 0.0993 -
0.279359 12:23:22 0.0001 0.03% 0.011 3.93% 0.011 3.93% 0.0993 -
0.279438 12:11:25 0.0001 0.05% 0.0109 3.90% 0.0109 3.90% 0.0992 -
0.279302 12:08:32 0.0004 0.16% 0.011 3.95% 0.011 3.95% 0.0994 -
0.279747 11:50:01 0.0164 6.24% 0.0106 3.79% 0.0106 3.79% 0.0989 -
0.263322 11:35:27 0.0001 0.04% 0.027 10.26% 0.027 10.26% 0.1153 -
0.263419 11:29:18 0.0173 6.57% 0.0269 10.22% 0.0269 10.22% 0.1152 -
0.280717 11:23:29 0.0003 0.09% 0.0096 3.43% 0.0096 3.43% 0.0979 -
0.280461 11:11:29 0.0001 0.02% 0.0099 3.52% 0.0099 3.52% 0.0982 -
0.280514 11:05:53 0.0005 0.17% 0.0098 3.50% 0.0098 3.50% 0.0982 -
0.280037 10:50:43 0.0004 0.13% 0.0103 3.68% 0.0103 3.68% 0.0986 -
0.280412 10:35:49 0.0002 0.08% 0.0099 3.54% 0.0099 3.54% 0.0983 -
0.280638 10:29:25 0.0043 1.57% 0.0097 3.46% 0.0097 3.46% 0.098 -
0.276298 10:20:28 0.0088 3.18% 0.014 5.08% 0.014 5.08% 0.1024 -
0.285095 10:11:24 - - 0.0052 1.84% 0.0052 1.84% 0.0936 -
0.285088 10:05:50 - 0.01% 0.0053 1.84% 0.0053 1.84% 0.0936 -
0.285049 09:50:16 0.0001 0.03% 0.0053 1.86% 0.0053 1.86% 0.0936 -
0.284966 09:35:34 0.0068 2.43% 0.0054 1.89% 0.0054 1.89% 0.0937 -
0.278207 09:28:55 0.0015 0.53% 0.0121 4.36% 0.0121 4.36% 0.1005 -
0.279686 09:20:13 0.0028 1.02% 0.0107 3.81% 0.0107 3.81% 0.099 -
0.276861 09:11:24 0.0076 2.74% 0.0135 4.87% 0.0135 4.87% 0.1018 -
0.284438 09:05:37 0.0003 0.11% 0.0059 2.07% 0.0059 2.07% 0.0942 -
0.284132 08:50:04 0.0002 0.06% 0.0062 2.18% 0.0062 2.18% 0.0945 -
0.284296 08:35:33 0.0001 0.02% 0.006 2.13% 0.006 2.13% 0.0944 -
0.284355 08:28:59 - - 0.006 2.10% 0.006 2.10% 0.0943 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی