وایب / VIBE

VIBE
نرخ فعلی:: 0.024593 5.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.024593 5.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.024593 5.4
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۷:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.024593 19:07:37 0.0002 0.71% 0.0013 5.40% 0.0012 4.86% 0.0037 -
0.024419 18:52:37 0.0001 0.29% 0.0015 6.16% 0.0014 5.61% 0.0039 -
0.024489 18:38:34 0.0008 3.41% 0.0014 5.85% 0.0013 5.30% 0.0038 -
0.023681 17:52:47 - 0.20% 0.0022 9.46% 0.0021 8.90% 0.0046 -
0.023729 17:38:40 0.0001 0.42% 0.0022 9.24% 0.0021 8.68% 0.0046 -
0.023629 17:23:36 - 0.05% 0.0023 9.70% 0.0022 9.14% 0.0047 -
0.023617 17:09:43 0.0001 0.38% 0.0023 9.76% 0.0022 9.19% 0.0047 -
0.023706 16:52:44 - 0.07% 0.0022 9.35% 0.0021 8.78% 0.0046 -
0.023689 16:38:47 0.0001 0.21% 0.0022 9.43% 0.0021 8.86% 0.0046 -
0.023639 16:22:49 0.0018 7.48% 0.0023 9.66% 0.0021 9.09% 0.0047 -
0.025407 15:09:15 - 0.19% 0.0005 2.03% 0.0004 1.50% 0.0029 -
0.025360 14:54:57 - 0.11% 0.0006 2.22% 0.0004 1.69% 0.0029 -
0.025389 14:41:15 0.0016 6.63% 0.0005 2.10% 0.0004 1.57% 0.0029 -
0.023811 14:25:00 0.0001 0.30% 0.0021 8.87% 0.002 8.30% 0.0045 -
0.023883 14:10:15 0.0015 6.41% 0.002 8.54% 0.0019 7.98% 0.0044 -
0.025414 13:24:00 0.0001 0.42% 0.0005 2% 0.0004 1.47% 0.0029 -
0.025522 13:08:19 0.0001 0.51% 0.0004 1.57% 0.0003 1.04% 0.0028 -
0.025393 12:55:56 0.0001 0.51% 0.0005 2.08% 0.0004 1.56% 0.0029 -
0.025265 12:38:54 0.0013 5.44% 0.0007 2.60% 0.0005 2.07% 0.003 -
0.023962 12:25:59 0.0001 0.38% 0.002 8.18% 0.0018 7.62% 0.0043 -
0.024054 12:08:59 0.0001 0.53% 0.0019 7.77% 0.0017 7.21% 0.0042 -
0.023928 11:53:25 0.0016 6.54% 0.002 8.33% 0.0019 7.77% 0.0044 -
0.025492 11:08:15 - 0.15% 0.0004 1.69% 0.0003 1.16% 0.0028 -
0.025455 10:53:47 - 0.13% 0.0005 1.83% 0.0003 1.31% 0.0028 -
0.025489 10:39:37 0.0014 5.63% 0.0004 1.70% 0.0003 1.17% 0.0028 -
0.024131 09:54:14 0.0001 0.55% 0.0018 7.42% 0.0017 6.87% 0.0042 -
0.023999 09:40:15 0.0001 0.41% 0.0019 8.01% 0.0018 7.45% 0.0043 -
0.024098 09:24:09 0.0016 6.77% 0.0018 7.57% 0.0017 7.01% 0.0042 -
0.025729 08:39:17 0.0001 0.45% 0.0002 0.75% 0.0001 0.23% 0.0026 -
0.025615 08:14:14 0.0013 5.50% 0.0003 1.20% 0.0002 0.68% 0.0027 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی