وایب / VIBE

VIBE
نرخ فعلی:: 0.024279 6.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.024279 6.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.024279 6.77
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بیتسدی / Bitcedi 0.012007 ۱۶ اردیبهشت - - 0.012007 0.012007 0 - 0.012007 0.012007
$AAPL 0.974760 ۱۷ اردیبهشت - - 0.974760 0.974760 0 0.0252 1.0217 1.0217
0.5X Long Algorand Token 18,918.00 ۰۰:۲۳:۳۴ 470 2.48% 18,918.00 18,918.00 18,918.00 470 19,388.00 19,388.00
0.5X Long Bitcoin Cash Token 16,177.00 ۱۷ اردیبهشت - - 16,177.00 16,177.00 0 960 16,177.00 16,177.00
0.5X Long Bitcoin SV Token 9,000.50 ۱۷ اردیبهشت - - 9,000.50 9,000.50 0 0.5 9,000.50 9,000.50
0.5X Long Bitcoin Token 0.223980 ۱۷ اردیبهشت - - 17,488.00 0.223980 0 - 0.715942 0.715942
0.5X Long BNB Token 47,187.50 ۱۷ اردیبهشت - - 47,187.50 47,187.50 0 37.5 47,187.50 47,187.50
0.5X Long Cardano Token 48,070.00 ۰۰:۳۹:۱۷ 25 0.05% 48,070.00 48,070.00 48,070.00 2,680 48,045.00 48,045.00
0.5X Long Chainlink Token 25,269.00 ۱۷ اردیبهشت - - 25,269.00 25,269.00 0 526 25,269.00 25,269.00
0.5X Long COMP Token 22,708.00 ۱۶ اردیبهشت - - 22,807.00 22,708.00 0 157 22,708.00 22,708.00
0.5X Long Cosmos Token 20,212.00 ۱۷ اردیبهشت - - 20,212.00 20,212.00 0 243 20,698.00 20,698.00
0.5X Long DeFi Index Token 18,849.00 ۱۶ اردیبهشت - - 18,849.00 18,849.00 0 100 18,849.00 18,849.00
0.5X Long EOS Token 12,707.50 ۰۴:۰۷:۱۴ 162.5 1.28% 12,861.50 12,436.00 12,621.00 13.5 13,955.50 13,955.50
0.5X Long Ethereum Token 28,403.00 ۱۷ اردیبهشت - - 28,403.00 28,403.00 0 172 28,403.00 28,403.00
0.5X Long Matic Token 48,710.00 ۱۷ اردیبهشت - - 48,710.00 48,710.00 0 - 48,710.00 48,710.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی