VeriDocGlobal

VeriDocGlobal
نرخ فعلی:: 0.00073871 6.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00073871 6.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00073871 6.01
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۱۰:۱۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00073871
قیمت ریالی 200
بالاترین قیمت روز 0.00085623
پایین ترین قیمت روز 0.00066054
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00078307
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۱۰:۱۳
نرخ روز گذشته 0.00078307
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 6.01%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,338,551 ریال
یورو
9,009,740 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0000 2.4251% 1400/02/15
یک ماه 0.0005 208.1039% 1399/03/04
شش ماه 0.0005 208.1039% 1399/03/04
یک سال 0.0005 196.1118% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0007 0.0007 0.0009 0.0008 6.57% 0
1400/02/19 0.0009 0.0006 0.0009 0.0007 18.83% 0.0001
1400/02/18 0.0008 0.0007 0.0009 0.0009 3.93% 0
1400/02/17 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008 2.30% 0
1400/02/16 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 9.48% 0.0001
1400/02/15 0.0007 0.0007 0.0009 0.0008 215.76% 0.0005
1399/03/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11.73% 0
1399/02/30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.41% 0
1399/02/29 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 111.24% 0.0002
1399/02/27 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.60% 0
1399/02/26 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 13.60% 0.0001
1399/02/25 0.0005 0.0004 0.0006 0.0004 40.13% 0.0001
1399/02/24 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 10% 0
1399/02/23 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 5.63% 0
1399/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.60% 0
1399/02/21 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 15.85% 0
1399/02/20 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 3.81% 0
1399/02/19 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 5.67% 0
1399/02/18 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 4.35% 0
1399/02/17 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 24.11% 0.0001
1399/02/16 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 24.50% 0.0001
1399/02/15 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 21.86% 0.0001
1399/02/14 0.0002 0.0002 0.0004 0.0003 19.83% 0.0001
1399/02/13 0.0004 0.0002 0.0004 0.0003 25.13% 0.0001
1399/02/12 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 25.13% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00073871 10:10:13 - 0.10% - 6.01%
0.00073800 09:55:50 - 0.76% - 6.11%
0.00073242 09:41:03 - 0.33% 0.0001 6.92%
0.00072998 09:23:55 - 6.58% 0.0001 7.27%
0.00077804 09:09:10 - 0.51% - 0.65%
0.00078201 08:53:49 - 0.04% - 0.14%
0.00078234 08:38:59 - 1.01% - 0.09%
0.00077455 08:23:43 - 0.52% - 1.10%
0.00077056 08:09:51 - 0.15% - 1.62%
0.00077174 07:54:31 - 0.34% - 1.47%
0.00076909 07:38:46 - 0.29% - 1.82%
0.00076685 07:22:41 - 0.32% - 2.12%
0.00076440 07:08:51 - 4.02% - 2.44%
0.00079516 06:54:33 - 0.06% - 1.54%
0.00079561 06:38:40 - 0.46% - 1.60%
0.00079196 06:22:47 - 0.04% - 1.14%
0.00079166 06:08:52 - 0.31% - 1.10%
0.00079411 05:53:42 - 0.50% - 1.41%
0.00079805 05:37:43 - 0.79% - 1.91%
0.00079182 05:23:33 - 0.39% - 1.12%
0.00079488 05:09:46 - 5.94% - 1.51%
0.00075028 04:54:42 - 0.33% - 4.37%
0.00075279 04:38:47 - 0.91% - 4.02%
0.00074597 04:08:43 - 0.08% - 4.97%
0.00074655 03:53:40 - 0.26% - 4.89%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی