ورج

Verge
نرخ فعلی:: 0.019491 0.84
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.019491 0.84

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.019491 0.84

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ورج در روز جاری

۰۷:۲۵:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.019491 07:25:44 0.0001 0.63% 0.0002 0.84% 0.0002 1.01% 0.0049 -
0.019613 07:20:56 - 0.07% - 0.21% 0.0001 0.38% 0.0048 -
0.019627 07:18:55 - 0.12% - 0.14% 0.0001 0.31% 0.0048 -
0.019650 07:05:48 - 0.08% - 0.02% - 0.19% 0.0048 -
0.019666 07:01:30 - 0.02% - 0.06% - 0.11% 0.0048 -
0.019669 06:50:45 - 0.16% - 0.08% - 0.10% 0.0048 -
0.019700 06:48:09 0.0001 0.47% - 0.23% - 0.06% 0.0047 -
0.019607 06:35:59 - 0.02% - 0.24% 0.0001 0.41% 0.0048 -
0.019610 06:30:53 0.0001 0.60% - 0.22% 0.0001 0.40% 0.0048 -
0.019728 06:20:45 - 0.15% 0.0001 0.38% - 0.20% 0.0047 -
0.019699 06:15:53 - 0.22% - 0.23% - 0.06% 0.0047 -
0.019743 06:10:50 - 0.10% 0.0001 0.45% 0.0001 0.28% 0.0047 -
0.019763 06:05:57 0.0001 0.39% 0.0001 0.55% 0.0001 0.38% 0.0047 -
0.019686 05:55:42 - 0.20% - 0.16% - 0.01% 0.0047 -
0.019725 05:50:45 - 0.16% 0.0001 0.36% - 0.19% 0.0047 -
0.019756 05:45:59 - 0.24% 0.0001 0.52% 0.0001 0.35% 0.0047 -
0.019708 05:35:47 0.0001 0.33% 0.0001 0.27% - 0.10% 0.0047 -
0.019773 05:25:54 - 0.11% 0.0001 0.61% 0.0001 0.43% 0.0046 -
0.019794 05:23:10 - 0.03% 0.0001 0.71% 0.0001 0.54% 0.0046 -
0.019788 05:15:51 0.0001 0.67% 0.0001 0.68% 0.0001 0.51% 0.0046 -
0.019921 05:01:17 - 0.02% 0.0003 1.36% 0.0002 1.18% 0.0045 -
0.019918 04:58:24 0.0001 0.34% 0.0003 1.34% 0.0002 1.17% 0.0045 -
0.019985 04:51:38 - 0.14% 0.0003 1.68% 0.0003 1.51% 0.0044 -
0.020013 04:48:06 - 0.07% 0.0004 1.83% 0.0003 1.65% 0.0044 -
0.020028 04:40:51 0.0001 0.27% 0.0004 1.90% 0.0003 1.73% 0.0044 -
0.019975 04:35:57 0.0001 0.27% 0.0003 1.63% 0.0003 1.46% 0.0044 -
0.019922 04:25:52 0.0001 0.32% 0.0003 1.36% 0.0002 1.19% 0.0045 -
0.019986 04:24:41 - 0.05% 0.0003 1.69% 0.0003 1.51% 0.0044 -
0.019976 04:15:59 - 0.10% 0.0003 1.64% 0.0003 1.46% 0.0044 -
0.019957 04:11:12 - 0.10% 0.0003 1.54% 0.0003 1.37% 0.0045 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی