ورج / Verge

Verge
نرخ فعلی:: 0.006401 2.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006401 2.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006401 2.81
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۵:۴۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.006401
قیمت ریالی 1,581
بالاترین قیمت روز 0.006761
پایین ترین قیمت روز 0.006226
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.006226
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۲۵:۴۳
نرخ روز گذشته 0.006226
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 2.81%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,567,404 ریال
سکه
9,818,919 ریال
دلار
10,693,245 ریال
یورو
10,782,027 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0019 42.7202% 1399/08/28
یک ماه 0.0020 45.8087% 1399/08/06
شش ماه 0.0023 56.4272% 1399/03/07
یک سال 0.0024 58.1665% 1398/09/06
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/09/6 0.0076 0.0056 0.0079 0.0063 28.66% 0.0018
1399/09/5 0.0080 0.0076 0.0105 0.0081 2.81% 0.0002
1399/09/4 0.0051 0.0051 0.0087 0.0083 61.52% 0.0032
1399/09/3 0.0050 0.0048 0.0052 0.0052 3.80% 0.0002
1399/09/2 0.0049 0.0044 0.0051 0.0050 0.32% 0
1399/09/1 0.0044 0.0044 0.0050 0.0050 10.43% 0.0005
1399/08/28 0.0046 0.0044 0.0046 0.0045 1.78% 0.0001
1399/08/27 0.0046 0.0045 0.0047 0.0046 0.48% 0
1399/08/26 0.0043 0.0043 0.0046 0.0045 4.85% 0.0002
1399/08/25 0.0045 0.0043 0.0045 0.0043 2.42% 0.0001
1399/08/24 0.0046 0.0044 0.0046 0.0044 3.15% 0.0001
1399/08/23 0.0044 0.0044 0.0046 0.0046 5.27% 0.0002
1399/08/22 0.0045 0.0043 0.0045 0.0043 3.61% 0.0002
1399/08/21 0.0047 0.0044 0.0047 0.0045 4.28% 0.0002
1399/08/20 0.0044 0.0043 0.0047 0.0047 7.63% 0.0003
1399/08/19 0.0043 0.0041 0.0044 0.0044 2.03% 0.0001
1399/08/18 0.0041 0.0040 0.0043 0.0043 6.63% 0.0003
1399/08/17 0.0043 0.0040 0.0044 0.0040 6.45% 0.0003
1399/08/16 0.0040 0.0040 0.0046 0.0043 7.63% 0.0003
1399/08/15 0.0038 0.0038 0.0040 0.0040 3.71% 0.0001
1399/08/14 0.0039 0.0037 0.0039 0.0038 1.10% 0
1399/08/13 0.0041 0.0038 0.0042 0.0039 4.47% 0.0002
1399/08/12 0.0044 0.0039 0.0044 0.0040 8.34% 0.0003
1399/08/11 0.0040 0.0039 0.0045 0.0044 9.42% 0.0004
1399/08/10 0.0036 0.0036 0.0041 0.0040 9.42% 0.0004
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.006401 12:25:43 - 0.02% 0.0002 2.81%
0.0064 12:24:42 - 0.27% 0.0002 2.79%
0.006383 12:18:40 0.0001 1.29% 0.0002 2.52%
0.006302 12:17:38 0.0001 0.95% 0.0001 1.22%
0.006243 12:16:42 0.0001 1.01% - 0.27%
0.006306 12:15:37 - 0.08% 0.0001 1.28%
0.006311 12:14:42 - 0.32% 0.0001 1.37%
0.006291 12:13:38 - 0.68% 0.0001 1.04%
0.006334 12:12:38 - 0.02% 0.0001 1.73%
0.006335 12:10:44 - 0.19% 0.0001 1.75%
0.006347 11:59:40 - 0.16% 0.0001 1.94%
0.006357 11:56:40 - 0.08% 0.0001 2.10%
0.006362 11:55:38 - 0.17% 0.0001 2.18%
0.006351 11:54:41 - 0.33% 0.0001 2.01%
0.006372 11:53:39 - 0.33% 0.0001 2.35%
0.006351 11:51:44 - 0.08% 0.0001 2.01%
0.006346 11:48:39 - 0.13% 0.0001 1.93%
0.006354 11:47:36 - 0.33% 0.0001 2.06%
0.006375 11:45:36 - 0.77% 0.0001 2.39%
0.006424 11:44:39 - 0.08% 0.0002 3.18%
0.006429 11:43:40 - 0.14% 0.0002 3.26%
0.00642 11:41:41 - 0.02% 0.0002 3.12%
0.006421 11:40:46 - 0.28% 0.0002 3.13%
0.006439 11:39:37 - 0.45% 0.0002 3.42%
0.006468 11:38:39 0.0001 1.30% 0.0002 3.89%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی