ونوس لینک

Venus LINK
نرخ فعلی:: 0.399890 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.399890 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.399890 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ونوس لینک

در حال حاضر قیمت ونوس لینک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ونوس لینک 0.39989 دلار می باشد

قیمت ونوس لینک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ونوس لینک روز گذشته برابر با 0.39989 دلار بود

قیمت ونوس لینک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ونوس لینک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت ونوس لینک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ونوس لینک برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.404644 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.398485 دلار

قیمت ونوس لینک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس لینک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار ونوس لینک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ونوس لینک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس لینک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.381849 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.72  درصدی یا 0.018041 دلار ونوس لینک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس لینک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس لینک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.51844 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.86 درصدی یا 0.11855 دلار ونوس لینک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ونوس لینک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس لینک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.312673 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.89 درصدی یا 0.087218 دلار ونوس لینک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس لینک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس لینک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.441623 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.44 درصدی یا 0.041733 دلار ونوس لینک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ونوس لینک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ونوس لینک برابر است با 1.047537 دلار که در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ونوس لینک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ونوس لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.492552 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ونوس لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ونوس لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ونوس لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  27.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ونوس لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به ونوس لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک، 4.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک، 4.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک،  4.72 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک،  4.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک،  4.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک،  4.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس لینک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس لینک،  4.72 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ونوس لینک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین