ونوس کاردانو

Venus Cardano
نرخ فعلی:: 0.026861 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.026861 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.026861 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ونوس کاردانو

در حال حاضر قیمت ونوس کاردانو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ونوس کاردانو 0.026861 دلار می باشد

قیمت ونوس کاردانو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ونوس کاردانو روز گذشته برابر با 0.026861 دلار بود

قیمت ونوس کاردانو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ونوس کاردانو نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت ونوس کاردانو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ونوس کاردانو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.027404 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.026824 دلار

قیمت ونوس کاردانو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس کاردانو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار ونوس کاردانو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ونوس کاردانو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس کاردانو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.024909 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.83  درصدی یا 0.001952 دلار ونوس کاردانو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس کاردانو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس کاردانو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.043287 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.94 درصدی یا 0.016426 دلار ونوس کاردانو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ونوس کاردانو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس کاردانو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.023492 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.34 درصدی یا 0.003369 دلار ونوس کاردانو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس کاردانو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس کاردانو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 اردیبهشت 1400  با رقم 0.022968 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.95 درصدی یا 0.003893 دلار ونوس کاردانو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ونوس کاردانو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ونوس کاردانو برابر است با 0.05955 دلار که در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ونوس کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.981463 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ونوس کاردانو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.83 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ونوس کاردانو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس کاردانو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 37.94 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ونوس کاردانو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  14.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ونوس کاردانو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس کاردانو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.95 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو، 7.83 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو، 7.83 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو،  7.83 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو،  7.83 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو،  7.83 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو،  7.83 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس کاردانو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس کاردانو،  7.83 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ونوس کاردانو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین