وگا ولت توکن

VegaWallet Token
نرخ فعلی:: 0.044475 4.32
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.044475 4.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.044475 4.32
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

وگا ولت توکن در روز جاری

۱۸:۲۸:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.044475 18:28:58 0.0001 0.18% 0.0018 4.32% 0.0005 1.12% - -
0.044557 18:20:02 - 0.10% 0.0019 4.51% 0.0004 0.93% - -
0.044603 18:11:22 - 0.05% 0.002 4.62% 0.0004 0.83% - -
0.044627 18:05:51 0.0001 0.13% 0.002 4.68% 0.0003 0.77% - -
0.044569 17:50:27 0.0001 0.17% 0.0019 4.54% 0.0004 0.90% - -
0.044492 17:35:29 0.0001 0.12% 0.0019 4.36% 0.0005 1.08% - -
0.044545 17:29:15 - 0.01% 0.0019 4.48% 0.0004 0.96% - -
0.044551 17:20:29 0.0002 0.41% 0.0019 4.50% 0.0004 0.94% - -
0.044367 17:11:28 0.0001 0.25% 0.0017 4.07% 0.0006 1.36% - -
0.044257 17:05:43 0.0001 0.29% 0.0016 3.81% 0.0007 1.61% - -
0.044385 16:50:06 - 0.07% 0.0018 4.11% 0.0006 1.32% - -
0.044353 16:35:35 0.0002 0.49% 0.0017 4.03% 0.0006 1.39% - -
0.044569 16:29:24 - 0.01% 0.0019 4.54% 0.0004 0.90% - -
0.044564 16:20:18 0.0003 0.69% 0.0019 4.53% 0.0004 0.91% - -
0.044871 16:11:25 - 0.10% 0.0022 5.25% 0.0001 0.22% - -
0.044915 16:05:45 - 0.08% 0.0023 5.35% 0.0001 0.12% - -
0.044877 15:50:21 0.0001 0.30% 0.0022 5.26% 0.0001 0.21% - -
0.045010 15:35:37 - - 0.0024 5.58% - 0.09% - -
0.045008 15:28:57 0.0001 0.25% 0.0024 5.57% - 0.08% - -
0.044894 15:23:26 0.0001 0.12% 0.0023 5.30% 0.0001 0.17% - -
0.044950 15:11:32 - 0.08% 0.0023 5.43% - 0.05% - -
0.044986 15:05:34 - 0.07% 0.0024 5.52% - 0.03% - -
0.044954 14:50:37 - 0.07% 0.0023 5.44% - 0.04% - -
0.044921 14:35:51 - 0.02% 0.0023 5.37% - 0.11% - -
0.044910 14:29:27 - 0.05% 0.0023 5.34% 0.0001 0.14% - -
0.044934 14:20:30 0.0001 0.12% 0.0023 5.40% - 0.08% - -
0.044989 14:11:26 - 0.02% 0.0024 5.53% - 0.04% - -
0.044998 14:05:48 0.0001 0.18% 0.0024 5.55% - 0.06% - -
0.044918 13:49:55 0.0001 0.18% 0.0023 5.36% 0.0001 0.12% - -
0.044836 13:35:40 - 0.05% 0.0022 5.17% 0.0001 0.30% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی