وگا ولت توکن

VegaWallet Token
نرخ فعلی:: 0.047506 6.83
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.047506 6.83

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.047506 6.83

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات وگا ولت توکن

در حال حاضر قیمت وگا ولت توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر وگا ولت توکن
0.047506 دلار
می باشد

قیمت وگا ولت توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت وگا ولت توکن روز گذشته برابر با
0.044357 دلار
بود

قیمت وگا ولت توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت وگا ولت توکن نسبت به روز گذشته
0.0031 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت وگا ولت توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای وگا ولت توکن برابر با 0.044474 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای وگا ولت توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.047594 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای وگا ولت توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.044474 دلار

قیمت وگا ولت توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وگا ولت توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.035823 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 32.61 درصدی یا 0.011683 دلار وگا ولت توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت وگا ولت توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وگا ولت توکن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.045441 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.54  درصدی یا 0.002065 دلار وگا ولت توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت وگا ولت توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وگا ولت توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.090814 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.68 درصدی یا 0.043308 دلار وگا ولت توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت وگا ولت توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وگا ولت توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 0.0083 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 472.35 درصدی یا 0.039206 دلار وگا ولت توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت وگا ولت توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر وگا ولت توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.056716 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.23 درصدی یا 0.00921 دلار وگا ولت توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت وگا ولت توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای وگا ولت توکن برابر است با 0.295671 دلار که در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به وگا ولت توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.618377 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید وگا ولت توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به وگا ولت توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در وگا ولت توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به وگا ولت توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در وگا ولت توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به وگا ولت توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  472.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در وگا ولت توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به وگا ولت توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن، 4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن،  4.54 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در وگا ولت توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت وگا ولت توکن،  4.54 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات وگا ولت توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی