وی چین

VeChain
نرخ فعلی:: 0.118364 0.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.118364 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.118364 0.07
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

وی چین در روز جاری

۰۸:۲۰:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.118364 08:20:54 - 0.01% 0.0001 0.07% 0.0002 0.14% 0.0032 -
0.118371 08:20:48 0.0001 0.06% 0.0001 0.08% 0.0002 0.14% 0.0032 -
0.118442 08:19:54 - - 0.0002 0.14% 0.0002 0.20% 0.0031 -
0.118443 08:19:47 0.0001 0.08% 0.0002 0.14% 0.0002 0.20% 0.0031 -
0.118533 08:18:53 - 0.01% 0.0003 0.22% 0.0003 0.28% 0.0031 -
0.118519 08:18:46 - 0.02% 0.0002 0.21% 0.0003 0.27% 0.0031 -
0.118540 08:17:54 - 0.01% 0.0003 0.22% 0.0003 0.29% 0.003 -
0.118553 08:17:49 - 0.02% 0.0003 0.23% 0.0004 0.30% 0.003 -
0.118581 08:16:55 0.0002 0.13% 0.0003 0.26% 0.0004 0.32% 0.003 -
0.118737 08:16:11 - - 0.0005 0.39% 0.0005 0.45% 0.0028 -
0.118739 08:15:56 - - 0.0005 0.39% 0.0005 0.45% 0.0028 -
0.118738 08:14:56 - - 0.0005 0.39% 0.0005 0.45% 0.0028 -
0.118733 08:13:54 0.0001 0.11% 0.0005 0.39% 0.0005 0.45% 0.0029 -
0.118603 08:12:52 0.0001 0.07% 0.0003 0.28% 0.0004 0.34% 0.003 -
0.118681 08:11:56 - - 0.0004 0.34% 0.0005 0.40% 0.0029 -
0.118684 08:11:41 - 0.03% 0.0004 0.34% 0.0005 0.41% 0.0029 -
0.118647 08:11:00 - - 0.0004 0.31% 0.0004 0.38% 0.0029 -
0.118648 08:10:47 0.0001 0.05% 0.0004 0.31% 0.0004 0.38% 0.0029 -
0.118713 08:09:55 - - 0.0004 0.37% 0.0005 0.43% 0.0029 -
0.118715 08:09:43 0.0001 0.09% 0.0004 0.37% 0.0005 0.43% 0.0029 -
0.118825 08:08:56 - - 0.0005 0.46% 0.0006 0.53% 0.0028 -
0.118824 08:08:40 0.0001 0.05% 0.0005 0.46% 0.0006 0.53% 0.0028 -
0.118759 08:07:55 - 0.01% 0.0005 0.41% 0.0006 0.47% 0.0028 -
0.118745 08:07:42 0.0001 0.08% 0.0005 0.40% 0.0005 0.46% 0.0028 -
0.118840 08:06:56 - 0.01% 0.0006 0.48% 0.0006 0.54% 0.0027 -
0.118847 08:06:43 0.0001 0.09% 0.0006 0.48% 0.0006 0.54% 0.0027 -
0.118736 08:05:53 - 0.01% 0.0005 0.39% 0.0005 0.45% 0.0028 -
0.118728 08:05:46 0.0001 0.05% 0.0005 0.38% 0.0005 0.44% 0.0029 -
0.118787 08:04:55 - 0.01% 0.0005 0.43% 0.0006 0.49% 0.0028 -
0.118803 08:04:47 0.0001 0.06% 0.0005 0.45% 0.0006 0.51% 0.0028 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی