وی چین

VeChain
نرخ فعلی:: 0.087596 0.89
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.087596 0.89
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.087596 0.89
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
0.006281 ۰۷:۰۶:۰۰ 0.0001 1.46% 0.006378 0.006263 0.006378 - 0.007063 0.037719
0.003653 ۰۷:۰۹:۲۲ - 0.63% 0.003700 0.003589 0.003647 - 0.003926 0.004650
0.000833 ۰۷:۰۹:۲۴ - 1.80% 0.000948 0.000827 0.000847 - 0.000968 0.001608
0.598510 ۰۷:۰۹:۱۳ 0.0022 0.36% 0.608611 0.592219 0.599261 0.4015 0.625244 0.625244
اتریسک دی آی پی توکن 0.096289 ۰۷:۰۹:۰۱ 0.0002 0.20% 0.098119 0.095355 0.096642 - 0.111601 0.148587
امپوریوم ایکس 0.000426 ۰۶:۵۰:۲۶ - 0.95% 0.000426 0.000407 0.000407 - 0.000422 0.001091
ان اف تی استارتر 0.000011 ۳۱ شهریور - - 0.000011 0.000010 0 - 0.000011 0.000025
ان اف تی استارتر 0.000010 ۴ مهر - - 0.000010 0.000008 0 - 0.000011 0.000011
ان اف تی فای 0.033060 ۰۷:۰۹:۱۳ 0.0004 1.27% 0.034168 0.032909 0.033643 - 0.037423 0.073287
ان اف تی نییز 0.000927 ۰۷:۰۹:۱۹ 0.0007 358.91% 0.000931 0.000916 0.000931 - 0.000202 0.000312
ان اف تی نییز 0.000178 ۰۶:۵۰:۰۳ - - 0.000181 0.000176 0.000179 - 0.000202 0.000202
اوریک نتورک 0.027913 ۰۷:۰۹:۱۴ 0.0002 0.66% 0.028655 0.027633 0.028230 - 0.031567 0.138508
بیلیون هپینس 49.25 ۰۷:۰۹:۳۲ 4.29 8.71% 54.30 49.02 49.82 5.75 59.91 72.10
پُلاکس کوین 0.255313 ۰۷:۰۹:۲۱ 0.0412 19.25% 0.255461 0.211157 0.214961 - 0.263678 0.277545
فرانکنشتاین فایننس 0.053511 ۰۷:۰۹:۲۶ 0.0034 6.70% 0.053667 0.049767 0.050316 - 0.058215 0.069429
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی