V-ID

V-ID
نرخ فعلی:: 0.467195 0.08
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.467195 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.467195 0.08
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۴:۰۵:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
V-ID 0.0005 0.0177 0.1789 0.3586 0.3586 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5328 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 114.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5328 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 114.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی