USDQ

USDQ
نرخ فعلی:: 1.70 3.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.70 3.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.70 3.03
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۰۹:۴۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
USDQ 0.05 0.7076 0.6963 0.6057 0.6057 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 70%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی