یو اس دی کی

USDK
نرخ فعلی:: 0.999370 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.999370 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.999370 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یو اس دی کی

در حال حاضر قیمت یو اس دی کی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یو اس دی کی 0.99937 دلار می باشد

قیمت یو اس دی کی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یو اس دی کی روز گذشته برابر با 0.99949 دلار بود

قیمت یو اس دی کی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یو اس دی کی نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یو اس دی کی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یو اس دی کی برابر با 0.999946 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یو اس دی کی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1. دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یو اس دی کی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.99862 دلار

قیمت یو اس دی کی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یو اس دی کی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 0.999657 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.02 درصدی یا 0.000287 دلار یو اس دی کی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یو اس دی کی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یو اس دی کی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 دی 1400  با رقم 1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.06  درصدی یا 0.00063 دلار یو اس دی کی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یو اس دی کی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یو اس دی کی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 1.000451 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.1 درصدی یا 0.001081 دلار یو اس دی کی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یو اس دی کی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یو اس دی کی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 1.001278 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.19 درصدی یا 0.001908 دلار یو اس دی کی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یو اس دی کی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یو اس دی کی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 1.004288 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.48 درصدی یا 0.004918 دلار یو اس دی کی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یو اس دی کی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یو اس دی کی برابر است با 1.071768 دلار که در تاریخ جمعه 8 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یو اس دی کی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.039205 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یو اس دی کی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به یو اس دی کی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یو اس دی کی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یو اس دی کی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یو اس دی کی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یو اس دی کی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یو اس دی کی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به یو اس دی کی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.48  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی، 0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی، 0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی،  0.06 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یو اس دی کی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یو اس دی کی،  0.06 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یو اس دی کی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین