آپلینک

UpLink
نرخ فعلی:: 2.30 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2.30 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.30 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آپلینک

در حال حاضر قیمت آپلینک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آپلینک 2.3 دلار می باشد

قیمت آپلینک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آپلینک روز گذشته برابر با 2.3 دلار بود

قیمت آپلینک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آپلینک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت آپلینک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آپلینک برابر با 2.29 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آپلینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آپلینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.27 دلار

قیمت آپلینک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آپلینک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 1.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.17 درصدی یا 0.37 دلار آپلینک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آپلینک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آپلینک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 2.78 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.26  درصدی یا 0.48 دلار آپلینک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آپلینک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آپلینک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21,873,680,346.45 درصدی یا 2.3 دلار آپلینک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آپلینک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آپلینک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21,873,680,346.45 درصدی یا 2.3 دلار آپلینک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آپلینک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آپلینک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21,873,680,346.45 درصدی یا 2.3 دلار آپلینک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آپلینک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آپلینک برابر است با 4.17 دلار که در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آپلینک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آپلینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.678571 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آپلینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آپلینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.26 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آپلینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آپلینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21,873,680,346.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آپلینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آپلینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  21,873,680,346.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آپلینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آپلینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21,873,680,346.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.69  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک، 17.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک، 17.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک،  17.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک،  17.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک،  17.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک،  17.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آپلینک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آپلینک،  17.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آپلینک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین