یونیورس کوین

Universe Coin
نرخ فعلی:: 0.003331 10.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003331 10.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003331 10.12

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یونیورس کوین

در حال حاضر قیمت یونیورس کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یونیورس کوین 0.003331 دلار می باشد

قیمت یونیورس کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یونیورس کوین روز گذشته برابر با 0.003668 دلار بود

قیمت یونیورس کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یونیورس کوین نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یونیورس کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یونیورس کوین برابر با 0.005001 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیورس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005001 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیورس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00205 دلار

قیمت یونیورس کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورس کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.001102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 202.26 درصدی یا 0.002229 دلار یونیورس کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یونیورس کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورس کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.001459 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 128.3  درصدی یا 0.001872 دلار یونیورس کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یونیورس کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورس کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.0011 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 202.8 درصدی یا 0.002231 دلار یونیورس کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یونیورس کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورس کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 15 مرداد 1400  با رقم 0.002639 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.23 درصدی یا 0.000692 دلار یونیورس کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یونیورس کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورس کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 15 مرداد 1400  با رقم 0.002639 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 26.23 درصدی یا 0.000692 دلار یونیورس کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یونیورس کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یونیورس کوین برابر است با 0.005302 دلار که در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یونیورس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.818559 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یونیورس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 128.3 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یونیورس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 202.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یونیورس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 15 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  26.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یونیورس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 15 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین، 128.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین، 128.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین،  128.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین،  128.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین،  128.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین،  128.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورس کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورس کوین،  128.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یونیورس کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین