یونیورسال انرژی چین

UniversalEnergyChain
نرخ فعلی:: 0.185379 2.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.185379 2.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.185379 2.15

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یونیورسال انرژی چین

در حال حاضر قیمت یونیورسال انرژی چین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یونیورسال انرژی چین 0.185379 دلار می باشد

قیمت یونیورسال انرژی چین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یونیورسال انرژی چین روز گذشته برابر با 0.182865 دلار بود

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به روز گذشته 0.0025 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یونیورسال انرژی چین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یونیورسال انرژی چین برابر با 0.180205 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیورسال انرژی چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.185698 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیورسال انرژی چین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.17796 دلار

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورسال انرژی چین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 0.191624 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.25 درصدی یا 0.006245 دلار یونیورسال انرژی چین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورسال انرژی چین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 0.214948 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.75  درصدی یا 0.029569 دلار یونیورسال انرژی چین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورسال انرژی چین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 0.287218 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.45 درصدی یا 0.101839 دلار یونیورسال انرژی چین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورسال انرژی چین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 0.335699 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.77 درصدی یا 0.15032 دلار یونیورسال انرژی چین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یونیورسال انرژی چین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیورسال انرژی چین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 دی 1399  با رقم 0.945526 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.39 درصدی یا 0.760147 دلار یونیورسال انرژی چین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یونیورسال انرژی چین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یونیورسال انرژی چین برابر است با 2.056787 دلار که در تاریخ پنجشنبه 6 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یونیورسال انرژی چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.707677 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یونیورسال انرژی چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورسال انرژی چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.75 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یونیورسال انرژی چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورسال انرژی چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یونیورسال انرژی چین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیورسال انرژی چین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  44.77 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یونیورسال انرژی چین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به یونیورسال انرژی چین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.62  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین، 13.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین، 13.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین،  13.75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین،  13.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین،  13.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین،  13.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیورسال انرژی چین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیورسال انرژی چین،  13.75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یونیورسال انرژی چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین