یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن

Unicly Mystic Axies Collection
نرخ فعلی:: 0.217537 0.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.217537 0.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.217537 0.71

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن

در حال حاضر قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن 0.217537 دلار می باشد

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن روز گذشته برابر با 0.216495 دلار بود

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به روز گذشته 0.001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن برابر با 0.215689 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.242652 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.213379 دلار

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.285519 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.8 درصدی یا 0.067982 دلار یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.492239 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.8  درصدی یا 0.274702 دلار یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.502902 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.74 درصدی یا 0.285365 دلار یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.392926 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.63 درصدی یا 0.175389 دلار یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400  با رقم 0.294016 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.01 درصدی یا 0.076479 دلار یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن برابر است با 0.624545 دلار که در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.066361 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 55.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 56.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  44.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن، 55.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن، 55.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن،  55.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن،  55.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن،  55.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن،  55.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن،  55.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یونیکلی میستیک اکسیز کالکشن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین