یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن

Unicly Aavegotchi Astronauts Collection
نرخ فعلی:: 1.33 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.33 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.33 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن

در حال حاضر قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن 1.33 دلار می باشد

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن روز گذشته برابر با 1.33 دلار بود

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.33 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.25 دلار

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 1.152805 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.37 درصدی یا 0.177195 دلار یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 1.043975 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.39 درصدی یا 0.286025 دلار یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400  با رقم 1.664322 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.08 درصدی یا 0.334322 دلار یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن برابر است با 2.219563 دلار که در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.724409 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  27.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.08 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 43.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یونیکلی اوگوچی استروناتس کالکشن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین