آنبوند دالر

Unbound Dollar
نرخ فعلی:: 0.997962 2.02
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.997962 2.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.997962 2.02

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آنبوند دالر

در حال حاضر قیمت آنبوند دالر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آنبوند دالر 0.997962 دلار می باشد

قیمت آنبوند دالر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آنبوند دالر روز گذشته برابر با 0.979424 دلار بود

قیمت آنبوند دالر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آنبوند دالر نسبت به روز گذشته 0.0185 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آنبوند دالر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آنبوند دالر برابر با 0.981381 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آنبوند دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.997962 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آنبوند دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.981381 دلار

قیمت آنبوند دالر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنبوند دالر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 1.02 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.16 درصدی یا 0.022038 دلار آنبوند دالر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آنبوند دالر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنبوند دالر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 1.01 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.19  درصدی یا 0.012038 دلار آنبوند دالر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آنبوند دالر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنبوند دالر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.998706 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.000744 دلار آنبوند دالر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آنبوند دالر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنبوند دالر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.998706 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.000744 دلار آنبوند دالر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آنبوند دالر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنبوند دالر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.998706 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.000744 دلار آنبوند دالر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آنبوند دالر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آنبوند دالر برابر است با 1.044258 دلار که در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آنبوند دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.469491 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آنبوند دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنبوند دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.19 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آنبوند دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنبوند دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آنبوند دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنبوند دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آنبوند دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنبوند دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.07 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر، 1.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر، 1.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر،  1.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر،  1.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر،  1.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر،  1.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنبوند دالر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنبوند دالر،  1.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آنبوند دالر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین