یو لرد

Ulord
نرخ فعلی:: 0.016020 13.72
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.016020 13.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.016020 13.72
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یو لرد در روز جاری

۱۷:۲۳:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.016020 17:23:47 0.0001 0.42% 0.0019 13.72% 0.0005 3.27% 0.0027 -
0.015953 17:11:55 - 0.08% 0.0019 13.25% 0.0004 2.84% 0.0028 -
0.015965 17:09:00 0.0004 2.61% 0.0019 13.33% 0.0005 2.92% 0.0028 -
0.016381 16:50:36 0.0001 0.88% 0.0023 16.28% 0.0009 5.60% 0.0024 -
0.016525 16:38:19 - 0.02% 0.0024 17.31% 0.001 6.53% 0.0022 -
0.016528 16:29:25 0.0021 14.75% 0.0024 17.33% 0.001 6.55% 0.0022 -
0.014404 16:23:30 0.002 14.11% 0.0003 2.25% 0.0011 7.69% 0.0044 -
0.016437 16:11:52 - 0.04% 0.0024 16.68% 0.0009 5.96% 0.0023 -
0.016444 16:08:42 0.0027 16.16% 0.0024 16.73% 0.0009 6.01% 0.0023 -
0.019101 15:50:10 0.0012 6.57% 0.005 35.59% 0.0036 23.14% 0.0003 -
0.017923 15:36:41 0.0003 1.77% 0.0038 27.23% 0.0024 15.54% 0.0008 -
0.018241 15:29:35 0.0014 8.24% 0.0042 29.49% 0.0027 17.59% 0.0005 -
0.016853 15:23:47 0.0016 10.69% 0.0028 19.64% 0.0013 8.64% 0.0019 -
0.015226 15:11:46 0.0011 7.24% 0.0011 8.09% 0.0003 1.88% 0.0035 -
0.016329 15:08:52 0.0005 2.82% 0.0022 15.92% 0.0008 5.27% 0.0024 -
0.016789 14:50:16 0.0004 2.55% 0.0027 19.18% 0.0013 8.23% 0.002 -
0.017217 14:35:48 - 0.19% 0.0031 22.22% 0.0017 10.99% 0.0016 -
0.017250 14:29:29 0.0004 2.17% 0.0032 22.45% 0.0017 11.20% 0.0015 -
0.017624 14:23:30 0.0007 4.15% 0.0035 25.11% 0.0021 13.62% 0.0011 -
0.016922 14:11:41 - 0.04% 0.0028 20.12% 0.0014 9.09% 0.0018 -
0.016915 14:08:49 0.0016 9.54% 0.0028 20.08% 0.0014 9.04% 0.0019 -
0.018529 13:50:30 0.0001 0.47% 0.0044 31.53% 0.003 19.45% 0.0002 -
0.018617 13:35:51 0.0004 1.96% 0.0045 32.16% 0.0031 20.02% 0.0002 -
0.018259 13:29:26 0.0013 7.41% 0.0042 29.62% 0.0027 17.71% 0.0005 -
0.017000 13:23:43 0.0002 1.35% 0.0029 20.68% 0.0015 9.59% 0.0018 -
0.016773 13:11:38 0.0003 1.94% 0.0027 19.07% 0.0013 8.13% 0.002 -
0.017099 13:08:42 0.002 13.52% 0.003 21.38% 0.0016 10.23% 0.0017 -
0.015063 12:50:30 0.0002 1.35% 0.001 6.93% 0.0004 2.98% 0.0037 -
0.015266 12:35:58 0.0006 4.34% 0.0012 8.37% 0.0002 1.61% 0.0035 -
0.014631 12:29:32 0.0015 10.43% 0.0005 3.86% 0.0009 6.02% 0.0041 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی