یو گس

UGAS
نرخ فعلی:: 0.010494 3.88
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.010494 3.88
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.010494 3.88
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یو گس در روز جاری

۱۳:۳۵:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.010494 13:35:43 - 0.18% 0.0004 3.88% 0.0004 3.88% 0.0004 -
0.010475 13:28:58 - 0.29% 0.0004 3.69% 0.0004 3.69% 0.0005 -
0.010505 13:20:09 - 0.27% 0.0004 3.99% 0.0004 3.99% 0.0004 -
0.010533 13:11:25 - 0.04% 0.0004 4.27% 0.0004 4.27% 0.0004 -
0.010529 13:05:39 - 0.04% 0.0004 4.23% 0.0004 4.23% 0.0004 -
0.010533 12:50:17 - 0.45% 0.0004 4.27% 0.0004 4.27% 0.0004 -
0.010580 12:29:14 - 0.09% 0.0005 4.73% 0.0005 4.73% 0.0004 -
0.010571 12:23:13 - 0.19% 0.0005 4.64% 0.0005 4.64% 0.0004 -
0.010551 12:11:15 - 0.05% 0.0004 4.44% 0.0004 4.44% 0.0004 -
0.010546 12:08:19 0.0001 0.50% 0.0004 4.40% 0.0004 4.40% 0.0004 -
0.010599 11:49:55 - 0.17% 0.0005 4.92% 0.0005 4.92% 0.0003 -
0.010617 11:35:14 0.0001 0.69% 0.0005 5.10% 0.0005 5.10% 0.0003 -
0.010690 11:29:03 0.0001 0.55% 0.0006 5.82% 0.0006 5.82% 0.0002 -
0.010631 11:23:19 - 0.23% 0.0005 5.24% 0.0005 5.24% 0.0003 -
0.010607 11:11:20 - 0.22% 0.0005 5% 0.0005 5% 0.0003 -
0.010630 11:05:37 - 0.40% 0.0005 5.23% 0.0005 5.23% 0.0003 -
0.010588 10:50:23 - 0.07% 0.0005 4.81% 0.0005 4.81% 0.0003 -
0.010595 10:35:30 0.0001 0.59% 0.0005 4.88% 0.0005 4.88% 0.0003 -
0.010658 10:29:12 - 0.23% 0.0006 5.50% 0.0006 5.50% 0.0003 -
0.010634 10:20:11 - 0.33% 0.0005 5.27% 0.0005 5.27% 0.0003 -
0.010599 10:11:13 - 0.30% 0.0005 4.92% 0.0005 4.92% 0.0003 -
0.010631 10:05:35 - 0.16% 0.0005 5.24% 0.0005 5.24% 0.0003 -
0.010614 09:49:58 - 0.44% 0.0005 5.07% 0.0005 5.07% 0.0003 -
0.010568 09:35:15 - 0.02% 0.0005 4.61% 0.0005 4.61% 0.0004 -
0.010566 09:28:48 0.0001 0.53% 0.0005 4.59% 0.0005 4.59% 0.0004 -
0.010622 09:19:57 - 0.35% 0.0005 5.15% 0.0005 5.15% 0.0003 -
0.010585 09:11:14 - 0.26% 0.0005 4.78% 0.0005 4.78% 0.0004 -
0.010558 09:05:28 - 0.33% 0.0005 4.51% 0.0005 4.51% 0.0004 -
0.010593 08:49:57 - 0.33% 0.0005 4.86% 0.0005 4.86% 0.0003 -
0.010558 08:35:12 - 0.01% 0.0005 4.51% 0.0005 4.51% 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی