یوکراود می

UCROWDME
نرخ فعلی:: 0.002221 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002221 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002221 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوکراود می

در حال حاضر قیمت یوکراود می چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوکراود می 0.002221 دلار می باشد

قیمت یوکراود می روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوکراود می روز گذشته برابر با 0.00223 دلار بود

قیمت یوکراود می نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوکراود می نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوکراود می در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوکراود می برابر با 0.00222 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوکراود می به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00223 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوکراود می به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00222 دلار

قیمت یوکراود می نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوکراود می در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.002822 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.29 درصدی یا 0.000601 دلار یوکراود می نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوکراود می نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوکراود می در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.002927 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.12  درصدی یا 0.000706 دلار یوکراود می نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوکراود می نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوکراود می در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.004246 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.69 درصدی یا 0.002025 دلار یوکراود می نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوکراود می نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوکراود می در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.003926 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.43 درصدی یا 0.001705 دلار یوکراود می نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوکراود می نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوکراود می در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 0.001825 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.68 درصدی یا 0.000396 دلار یوکراود می نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوکراود می تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوکراود می برابر است با 0.019981 دلار که در تاریخ جمعه 20 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوکراود می چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوکراود می تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.317583 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوکراود می چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوکراود می تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوکراود می چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوکراود می، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.69 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوکراود می چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوکراود می تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  43.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوکراود می چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوکراود می، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می، 24.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می، 24.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می،  24.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می،  24.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می،  24.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می،  24.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوکراود می نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوکراود می،  24.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوکراود می

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین