یوبریکون

Ubricoin
نرخ فعلی:: 0.000135 2.96
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000135 2.96

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000135 2.96

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات یوبریکون

در حال حاضر قیمت یوبریکون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر یوبریکون 0.000135 دلار می باشد

قیمت یوبریکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت یوبریکون روز گذشته برابر با 0.000139 دلار بود

قیمت یوبریکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت یوبریکون نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت یوبریکون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای یوبریکون برابر با 0.00014 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یوبریکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000141 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای یوبریکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000135 دلار

قیمت یوبریکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوبریکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.00013 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.84 درصدی یا 0.000005 دلار یوبریکون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت یوبریکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوبریکون در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.000165 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.18  درصدی یا 0.00003 دلار یوبریکون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت یوبریکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوبریکون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.000158 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.43 درصدی یا 0.000023 دلار یوبریکون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت یوبریکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوبریکون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.000057 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 137. درصدی یا 0.000078 دلار یوبریکون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت یوبریکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر یوبریکون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.000172 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.57 درصدی یا 0.000037 دلار یوبریکون نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت یوبریکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای یوبریکون برابر است با 0.029244 دلار که در تاریخ شنبه 12 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در یوبریکون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یوبریکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.41844 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید یوبریکون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوبریکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.18 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در یوبریکون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوبریکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در یوبریکون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به یوبریکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  137. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در یوبریکون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به یوبریکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.57 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون، 18.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون، 18.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون،  18.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون،  18.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون،  18.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون،  18.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در یوبریکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یوبریکون،  18.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات یوبریکون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین