یو بکس

Ubex
نرخ فعلی:: 0.000561 9.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000561 9.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000561 9.14
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یو بکس در روز جاری

۱۳:۵۰:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000561 13:50:40 - 0.18% - 9.14% 0.0001 9.78% - -
0.000562 13:36:00 - 0.36% - 9.34% 0.0001 9.98% - -
0.000564 13:29:18 - 6.74% 0.0001 9.73% 0.0001 10.37% - -
0.000602 13:23:48 - 0.33% 0.0001 17.12% 0.0001 17.81% - -
0.000600 13:11:48 - 6.95% 0.0001 16.73% 0.0001 17.42% - -
0.000561 13:08:43 - 0.53% - 9.14% 0.0001 9.78% - -
0.000564 12:50:37 - 0.18% 0.0001 9.73% 0.0001 10.37% - -
0.000565 12:36:10 - 0.18% 0.0001 9.92% 0.0001 10.57% - -
0.000564 12:29:38 - 0.71% 0.0001 9.73% 0.0001 10.37% - -
0.000568 12:23:50 - 0.53% 0.0001 10.51% 0.0001 11.15% - -
0.000565 12:11:43 - 0.36% 0.0001 9.92% 0.0001 10.57% - -
0.000563 12:08:58 - 0.54% - 9.53% 0.0001 10.18% - -
0.000560 11:53:14 - 0.18% - 8.95% - 9.59% - -
0.000561 11:50:27 - 4.08% - 9.14% 0.0001 9.78% - -
0.000539 11:38:39 - 0.19% - 4.86% - 5.48% - -
0.000540 11:29:18 - 8.15% - 5.06% - 5.68% - -
0.000584 11:23:51 - 6.57% 0.0001 13.62% 0.0001 14.29% - -
0.000548 11:11:56 - 7.85% - 6.61% - 7.24% - -
0.000591 11:09:28 - 0.17% 0.0001 14.98% 0.0001 15.66% - -
0.000592 10:50:29 - 0.17% 0.0001 15.18% 0.0001 15.85% - -
0.000593 10:35:49 - 7.62% 0.0001 15.37% 0.0001 16.05% - -
0.000551 10:29:25 - 7.99% - 7.20% - 7.83% - -
0.000595 10:23:31 - 7.59% 0.0001 15.76% 0.0001 16.44% - -
0.000553 10:11:25 - 0.18% - 7.59% - 8.22% - -
0.000552 10:08:33 - 0.54% - 7.39% - 8.02% - -
0.000555 09:49:51 - 7.57% - 7.98% - 8.61% - -
0.000597 09:29:20 - 7.76% 0.0001 16.15% 0.0001 16.83% - -
0.000554 09:23:04 - 7.94% - 7.78% - 8.41% - -
0.000598 09:08:24 - 0.33% 0.0001 16.34% 0.0001 17.03% - -
0.000600 08:50:01 - 7.91% 0.0001 16.73% 0.0001 17.42% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی