تایپریوم

Typerium
نرخ فعلی:: 0.000423 9.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000423 9.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000423 9.3
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تایپریوم در روز جاری

۱۹:۲۳:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000423 19:23:33 - 0.24% - 9.30% - 0.24% - -
0.000424 19:08:44 - 0.47% - 9.56% - - - -
0.000422 18:50:51 - 0.47% - 9.04% - 0.47% - -
0.000424 18:35:48 - 0.24% - 9.56% - - - -
0.000423 18:29:34 - 0.24% - 9.30% - 0.24% - -
0.000424 18:23:45 - 0.24% - 9.56% - - - -
0.000423 18:11:42 - 0.24% - 9.30% - 0.24% - -
0.000424 17:50:40 - 0.71% - 9.56% - - - -
0.000427 17:23:49 - 0.23% - 10.34% - 0.71% - -
0.000428 17:09:07 - 0.23% - 10.59% - 0.94% - -
0.000427 16:08:45 - 0.70% - 10.34% - 0.71% - -
0.000430 15:50:18 - 0.23% - 11.11% - 1.42% - -
0.000429 15:36:48 - 0.23% - 10.85% - 1.18% - -
0.000428 15:23:55 - 0.23% - 10.59% - 0.94% - -
0.000429 15:08:54 - 1.90% - 10.85% - 1.18% - -
0.000421 14:50:23 - 0.24% - 8.79% - 0.71% - -
0.000422 14:29:32 - 0.48% - 9.04% - 0.47% - -
0.000420 14:23:31 - 0.24% - 8.53% - 0.95% - -
0.000421 14:11:46 - 0.24% - 8.79% - 0.71% - -
0.000420 14:08:51 - 1.90% - 8.53% - 0.95% - -
0.000428 13:35:53 - 0.23% - 10.59% - 0.94% - -
0.000429 12:50:33 - 0.23% - 10.85% - 1.18% - -
0.000430 12:09:15 - 0.23% - 11.11% - 1.42% - -
0.000429 11:50:29 - 0.23% - 10.85% - 1.18% - -
0.000428 11:38:00 - 0.23% - 10.59% - 0.94% - -
0.000427 11:11:32 - 0.23% - 10.34% - 0.71% - -
0.000426 11:08:25 - 0.23% - 10.08% - 0.47% - -
0.000427 10:50:18 - 0.23% - 10.34% - 0.71% - -
0.000428 10:35:37 - 0.94% - 10.59% - 0.94% - -
0.000424 10:29:32 - - - 9.56% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی