ترتل نتورک

TurtleNetwork
نرخ فعلی:: 0.005294 0.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.005294 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.005294 0.25

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ترتل نتورک

در حال حاضر قیمت ترتل نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ترتل نتورک 0.005294 دلار می باشد

قیمت ترتل نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ترتل نتورک روز گذشته برابر با 0.005281 دلار بود

قیمت ترتل نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ترتل نتورک نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ترتل نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ترتل نتورک برابر با 0.005273 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترتل نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005294 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ترتل نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00524 دلار

قیمت ترتل نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترتل نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.005401 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.98 درصدی یا 0.000107 دلار ترتل نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ترتل نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترتل نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.010507 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.61  درصدی یا 0.005213 دلار ترتل نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ترتل نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترتل نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.026682 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 80.15 درصدی یا 0.021388 دلار ترتل نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ترتل نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترتل نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.016543 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 67.99 درصدی یا 0.011249 دلار ترتل نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ترتل نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترتل نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.006726 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.29 درصدی یا 0.001432 دلار ترتل نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ترتل نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ترتل نتورک برابر است با 0.068143 دلار که در تاریخ شنبه 11 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترتل نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.621571 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ترتل نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترتل نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 49.61 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترتل نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترتل نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 80.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترتل نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترتل نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  67.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ترتل نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ترتل نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک، 49.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک، 49.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک،  49.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک،  49.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک،  49.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک،  49.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترتل نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترتل نتورک،  49.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ترتل نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین