ترو دک

TrueDeck
نرخ فعلی:: 0.011062 50.96
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.011062 50.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.011062 50.96
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ترو دک در روز جاری

۱۸:۵۰:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.011062 18:50:00 - 0.09% 0.0037 50.96% 0.0037 50.96% 0.0011 -
0.011072 18:35:26 - 0.10% 0.0037 51.09% 0.0037 51.09% 0.0011 -
0.011083 18:28:58 - 0.13% 0.0038 51.24% 0.0038 51.24% 0.0011 -
0.011097 18:20:04 - 0.19% 0.0038 51.43% 0.0038 51.43% 0.0011 -
0.011118 18:11:22 - 0.10% 0.0038 51.72% 0.0038 51.72% 0.0011 -
0.011129 18:05:52 - 0.06% 0.0038 51.87% 0.0038 51.87% 0.0011 -
0.011122 17:50:27 - 0.14% 0.0038 51.77% 0.0038 51.77% 0.0011 -
0.011107 17:35:29 - 0.04% 0.0038 51.57% 0.0038 51.57% 0.0011 -
0.011111 17:29:16 0.0011 10.14% 0.0038 51.62% 0.0038 51.62% 0.0011 -
0.012238 17:20:29 - 0.23% 0.0049 67% 0.0049 67% - -
0.012210 17:11:29 - 0.16% 0.0049 66.62% 0.0049 66.62% - -
0.012191 17:05:44 - 0.20% 0.0049 66.36% 0.0049 66.36% - -
0.012215 16:50:08 - 0.19% 0.0049 66.69% 0.0049 66.69% - -
0.012238 16:35:36 - 0.15% 0.0049 67% 0.0049 67% - -
0.012256 16:29:24 - 0.17% 0.0049 67.25% 0.0049 67.25% 0.0001 -
0.012235 16:20:19 0.0001 0.76% 0.0049 66.96% 0.0049 66.96% - -
0.012328 16:11:26 - 0.27% 0.005 68.23% 0.005 68.23% 0.0001 -
0.012361 16:05:46 - 0.18% 0.005 68.68% 0.005 68.68% 0.0002 -
0.012339 15:50:23 - 0.24% 0.005 68.38% 0.005 68.38% 0.0001 -
0.012369 15:35:37 - 0.32% 0.005 68.79% 0.005 68.79% 0.0002 -
0.012329 15:28:57 - 0.08% 0.005 68.25% 0.005 68.25% 0.0001 -
0.012319 15:23:26 - 0.20% 0.005 68.11% 0.005 68.11% 0.0001 -
0.012295 15:11:33 - 0.01% 0.005 67.78% 0.005 67.78% 0.0001 -
0.012296 15:05:35 - 0.12% 0.005 67.79% 0.005 67.79% 0.0001 -
0.012311 14:50:38 - 0.03% 0.005 68% 0.005 68% 0.0001 -
0.012307 14:35:51 - 0.02% 0.005 67.94% 0.005 67.94% 0.0001 -
0.012310 14:29:28 - 0.15% 0.005 67.99% 0.005 67.99% 0.0001 -
0.012329 14:20:31 - 0.18% 0.005 68.25% 0.005 68.25% 0.0001 -
0.012307 14:05:48 - 0.04% 0.005 67.94% 0.005 67.94% 0.0001 -
0.012312 13:49:56 0.0009 7.70% 0.005 68.01% 0.005 68.01% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی