تولار

Tolar
نرخ فعلی:: 0.006780 0.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006780 0.71
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006780 0.71
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تولار در روز جاری

۱۳:۲۰:۲۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.006780 13:20:21 - 0.27% - 0.71% - 0.71% 0.0026 -
0.006798 13:11:31 - 0.50% 0.0001 0.98% 0.0001 0.98% 0.0026 -
0.006832 13:05:44 0.0001 1.12% 0.0001 1.49% 0.0001 1.49% 0.0026 -
0.006756 12:50:32 - 0.39% - 0.36% - 0.36% 0.0026 -
0.006730 12:35:40 - 0.58% - 0.03% - 0.03% 0.0027 -
0.006769 12:29:21 - 0.50% - 0.55% - 0.55% 0.0026 -
0.006735 12:23:18 - 0.46% - 0.04% - 0.04% 0.0027 -
0.006704 12:11:20 - 0.52% - 0.42% - 0.42% 0.0027 -
0.006739 12:08:27 0.0001 0.82% - 0.10% - 0.10% 0.0027 -
0.006794 11:49:59 - 0.12% 0.0001 0.92% 0.0001 0.92% 0.0026 -
0.006802 11:35:22 0.0001 1.19% 0.0001 1.04% 0.0001 1.04% 0.0026 -
0.006722 11:29:13 - 0.10% - 0.15% - 0.15% 0.0027 -
0.006729 11:23:26 0.0001 1.08% - 0.04% - 0.04% 0.0027 -
0.006802 11:11:25 - 0.07% 0.0001 1.04% 0.0001 1.04% 0.0026 -
0.006807 11:05:47 - 0.31% 0.0001 1.11% 0.0001 1.11% 0.0026 -
0.006786 10:50:34 0.0001 1.27% 0.0001 0.80% 0.0001 0.80% 0.0026 -
0.006701 10:35:40 - 0.09% - 0.46% - 0.46% 0.0027 -
0.006707 10:29:18 - 0.37% - 0.37% - 0.37% 0.0027 -
0.006732 10:20:23 - 0.09% - - - - 0.0027 -
0.006738 10:11:19 - 0.06% - 0.09% - 0.09% 0.0027 -
0.006742 10:05:44 - 0.25% - 0.15% - 0.15% 0.0027 -
0.006759 09:50:01 - 0.04% - 0.40% - 0.40% 0.0026 -
0.006756 09:35:27 0.0001 1.14% - 0.36% - 0.36% 0.0026 -
0.006833 09:28:52 0.0001 1.20% 0.0001 1.50% 0.0001 1.50% 0.0026 -
0.006752 09:20:00 0.0001 1.35% - 0.30% - 0.30% 0.0027 -
0.006843 09:11:19 - 0.29% 0.0001 1.65% 0.0001 1.65% 0.0026 -
0.006823 09:05:33 - 0.12% 0.0001 1.35% 0.0001 1.35% 0.0026 -
0.006815 08:49:59 0.0001 1.25% 0.0001 1.23% 0.0001 1.23% 0.0026 -
0.006731 08:35:26 - 0.10% - 0.01% - 0.01% 0.0027 -
0.006738 08:23:11 0.0001 1.35% - 0.09% - 0.09% 0.0027 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی