توکوین

Tokoin
نرخ فعلی:: 0.026678 6.56
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.026678 6.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.026678 6.56
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

توکوین در روز جاری

۱۹:۵۰:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.026678 19:50:35 0.0001 0.29% 0.0016 6.56% 0.0017 6.63% 0.0016 -
0.026755 19:35:43 0.0001 0.20% 0.0017 6.87% 0.0017 6.93% 0.0017 -
0.026808 19:29:16 0.0006 2.12% 0.0018 7.08% 0.0018 7.15% 0.0017 -
0.026252 19:23:32 - 0.17% 0.0012 4.86% 0.0012 4.92% 0.0011 -
0.026207 19:11:43 - - 0.0012 4.68% 0.0012 4.74% 0.0011 -
0.026208 19:05:57 0.0002 0.94% 0.0012 4.68% 0.0012 4.75% 0.0011 -
0.026455 18:50:54 0.0006 2.38% 0.0014 5.67% 0.0014 5.74% 0.0014 -
0.025840 18:35:58 - 0.03% 0.0008 3.21% 0.0008 3.28% 0.0007 -
0.025833 18:29:32 - 0.06% 0.0008 3.18% 0.0008 3.25% 0.0007 -
0.025849 18:20:28 0.0002 0.59% 0.0008 3.25% 0.0008 3.31% 0.0007 -
0.026001 18:11:42 0.0006 2.22% 0.001 3.85% 0.001 3.92% 0.0009 -
0.026579 18:06:41 0.0008 2.87% 0.0015 6.16% 0.0016 6.23% 0.0015 -
0.027343 17:50:47 0.0003 1.15% 0.0023 9.21% 0.0023 9.28% 0.0022 -
0.027032 17:36:03 0.0001 0.24% 0.002 7.97% 0.002 8.04% 0.0019 -
0.027097 17:29:43 0.0008 2.88% 0.0021 8.23% 0.0021 8.30% 0.002 -
0.027877 17:20:38 - 0.14% 0.0028 11.35% 0.0029 11.42% 0.0028 -
0.027915 17:11:48 - 0.01% 0.0029 11.50% 0.0029 11.57% 0.0028 -
0.027918 17:06:14 0.0001 0.19% 0.0029 11.51% 0.0029 11.58% 0.0028 -
0.027972 16:50:49 - 0.07% 0.0029 11.73% 0.003 11.80% 0.0029 -
0.027991 16:35:48 - 0.03% 0.003 11.80% 0.003 11.87% 0.0029 -
0.027982 16:29:01 0.0007 2.46% 0.0029 11.77% 0.003 11.84% 0.0029 -
0.027309 16:20:28 - 0.01% 0.0023 9.08% 0.0023 9.15% 0.0022 -
0.027307 16:11:29 - 0.09% 0.0023 9.07% 0.0023 9.14% 0.0022 -
0.027282 16:05:41 0.0006 2.22% 0.0022 8.97% 0.0023 9.04% 0.0022 -
0.027888 15:50:13 - 0.05% 0.0029 11.39% 0.0029 11.46% 0.0028 -
0.027902 15:35:29 - 0.09% 0.0029 11.45% 0.0029 11.52% 0.0028 -
0.027876 15:29:31 - 0.18% 0.0028 11.34% 0.0029 11.41% 0.0028 -
0.027926 15:23:33 - 0.08% 0.0029 11.54% 0.0029 11.61% 0.0028 -
0.027905 15:11:45 0.0006 2.28% 0.0029 11.46% 0.0029 11.53% 0.0028 -
0.027283 15:08:47 0.0006 2.25% 0.0022 8.98% 0.0023 9.04% 0.0022 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی