Tokoin

Tokoin
نرخ فعلی:: 0.053050 0.78
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.053050 0.78
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.053050 0.78
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۲۱:۱۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.053050
قیمت ریالی 12,400
بالاترین قیمت روز 0.053050
پایین ترین قیمت روز 0.050819
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.052639
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۲۱:۱۴
نرخ روز گذشته 0.052639
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.78%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0004
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0301 36.2196% 1400/02/20
یک ماه 0.0386 266.2485% 1399/03/04
شش ماه 0.0386 266.2485% 1399/03/04
یک سال 0.0385 265.0238% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.04

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.04

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.04 0.05 0.05 0.04 -
حمایت 2 (S2) 0.05 0.05 0.05 0.05 -
حمایت 1 (S1) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نقطه پیوت (PP) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
مقاومت 1 (R1) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
مقاومت 2 (R2) 0.05 0.05 0.05 0.05 -
مقاومت 3 (R3) 0.05 0.05 0.05 0.05 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0558 0.0478 0.0612 0.0478 19.32% 0.0092
1400/02/26 0.0616 0.0571 0.0687 0.0571 62.49% 0.0357
1400/02/22 0.0841 0.0841 0.0983 0.0927 8.18% 0.007
1400/02/21 0.0849 0.0777 0.1094 0.0857 3.07% 0.0026
1400/02/20 0.0716 0.0647 0.1468 0.0832 16.01% 0.0115
1400/02/19 0.0419 0.0419 0.0717 0.0717 72.25% 0.0301
1400/02/18 0.0363 0.0348 0.0416 0.0416 12.45% 0.0046
1400/02/17 0.0367 0.0367 0.0376 0.0370 2.94% 0.0011
1400/02/16 0.0367 0.0364 0.0396 0.0381 3.74% 0.0014
1400/02/15 0.0360 0.0355 0.0375 0.0367 153.60% 0.0222
1399/03/4 0.0144 0.0144 0.0145 0.0145 2.11% 0.0003
1399/02/30 0.0146 0.0146 0.0148 0.0148 1.77% 0.0003
1399/02/29 0.0142 0.0142 0.0146 0.0145 1.96% 0.0003
1399/02/27 0.0140 0.0139 0.0143 0.0143 0.54% 0.0001
1399/02/26 0.0138 0.0138 0.0142 0.0142 2.41% 0.0003
1399/02/25 0.0138 0.0135 0.0146 0.0138 0.75% 0.0001
1399/02/24 0.0139 0.0139 0.0139 0.0139 6.81% 0.001
1399/02/23 0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 7.57% 0.001
1399/02/22 0.0138 0.0137 0.0140 0.0139 3.11% 0.0004
1399/02/21 0.0142 0.0134 0.0145 0.0134 8.65% 0.0012
1399/02/20 0.0144 0.0142 0.0146 0.0146 0.86% 0.0001
1399/02/19 0.0148 0.0147 0.0148 0.0147 1.75% 0.0003
1399/02/18 0.0147 0.0145 0.0150 0.0150 1.98% 0.0003
1399/02/17 0.0148 0.0143 0.0148 0.0147 1.33% 0.0002
1399/02/16 0.0143 0.0143 0.0149 0.0149 1.33% 0.0002
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.053050 06:21:14 0.0014 2.64% 0.0004 0.78%
0.051686 06:04:21 0.0001 0.10% 0.001 1.84%
0.051634 06:02:12 - 0.02% 0.001 1.95%
0.051646 05:43:04 - - 0.001 1.92%
0.051645 05:41:06 0.0006 1.14% 0.001 1.92%
0.051065 05:03:20 - 0.01% 0.0016 3.08%
0.051060 05:01:46 0.0001 0.16% 0.0016 3.09%
0.051142 04:47:00 - 0.09% 0.0015 2.93%
0.051098 04:41:15 0.0005 1.01% 0.0015 3.02%
0.051613 04:21:16 0.0007 1.28% 0.001 1.99%
0.050961 04:04:13 0.0004 0.82% 0.0017 3.29%
0.051378 04:02:07 0.0003 0.60% 0.0013 2.45%
0.051074 03:43:07 0.0001 0.13% 0.0016 3.06%
0.051139 03:41:11 0.0001 0.24% 0.0015 2.93%
0.051018 03:23:59 - 0.08% 0.0016 3.18%
0.050976 03:21:15 0.0007 1.31% 0.0017 3.26%
0.051643 03:03:21 - 0.05% 0.001 1.93%
0.051667 03:01:46 0.0006 1.17% 0.001 1.88%
0.051069 02:49:00 0.0003 0.49% 0.0016 3.07%
0.050819 02:41:11 0.0009 1.72% 0.0018 3.58%
0.051694 02:20:58 0.0001 0.24% 0.0009 1.83%
0.051572 02:04:22 0.0005 0.92% 0.0011 2.07%
0.051101 02:02:27 0.0006 1.19% 0.0015 3.01%
0.051707 01:41:15 0.0008 1.50% 0.0009 1.80%
0.052483 01:24:55 0.0002 0.45% 0.0002 0.30%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی