تایگر فایننس

Tigerfinance
نرخ فعلی:: 0.056918 9.42
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.056918 9.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.056918 9.42

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات تایگر فایننس

در حال حاضر قیمت تایگر فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر تایگر فایننس 0.056918 دلار می باشد

قیمت تایگر فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت تایگر فایننس روز گذشته برابر با 0.062295 دلار بود

قیمت تایگر فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت تایگر فایننس نسبت به روز گذشته 0.0054 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت تایگر فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای تایگر فایننس برابر با 0.06117 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای تایگر فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.061384 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای تایگر فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.043683 دلار

قیمت تایگر فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تایگر فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.073388 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.44 درصدی یا 0.01647 دلار تایگر فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت تایگر فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تایگر فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.023201 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 145.32  درصدی یا 0.033717 دلار تایگر فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت تایگر فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تایگر فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.045198 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.92 درصدی یا 0.01172 دلار تایگر فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت تایگر فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تایگر فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.05023 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.31 درصدی یا 0.006688 دلار تایگر فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت تایگر فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تایگر فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 1399  با رقم 1.936945 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.06 درصدی یا 1.880027 دلار تایگر فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت تایگر فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای تایگر فایننس برابر است با 1.936945 دلار که در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به تایگر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.674672 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید تایگر فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به تایگر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 145.32 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در تایگر فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تایگر فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.92 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در تایگر فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تایگر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  13.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در تایگر فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 26 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به تایگر فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس، 145.32 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس، 145.32 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس،  145.32 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس،  145.32 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس،  145.32 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس،  145.32 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تایگر فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تایگر فایننس،  145.32 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات تایگر فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین