دیس آپشن

Thisoption
نرخ فعلی:: 0.070269 1.11
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.070269 1.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.070269 1.11

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دیس آپشن

در حال حاضر قیمت دیس آپشن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دیس آپشن 0.070269 دلار می باشد

قیمت دیس آپشن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دیس آپشن روز گذشته برابر با 0.071049 دلار بود

قیمت دیس آپشن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دیس آپشن نسبت به روز گذشته 0.0008 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دیس آپشن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دیس آپشن برابر با 0.071259 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیس آپشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.071364 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دیس آپشن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.070269 دلار

قیمت دیس آپشن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیس آپشن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.06955 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.03 درصدی یا 0.000719 دلار دیس آپشن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دیس آپشن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیس آپشن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.096079 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.86  درصدی یا 0.02581 دلار دیس آپشن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دیس آپشن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیس آپشن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.183415 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.68 درصدی یا 0.113146 دلار دیس آپشن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دیس آپشن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیس آپشن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.123668 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.17 درصدی یا 0.053399 دلار دیس آپشن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دیس آپشن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دیس آپشن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.682401 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 89.7 درصدی یا 0.612132 دلار دیس آپشن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دیس آپشن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دیس آپشن برابر است با 1.873466 دلار که در تاریخ سه شنبه 17 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دیس آپشن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیس آپشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.211068 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دیس آپشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیس آپشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.86 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیس آپشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیس آپشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیس آپشن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دیس آپشن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  43.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دیس آپشن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به دیس آپشن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 89.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن، 26.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن، 26.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن،  26.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن،  26.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن،  26.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن،  26.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دیس آپشن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیس آپشن،  26.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دیس آپشن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین