Theta Fuel

Theta Fuel
نرخ فعلی:: 0.47996 2.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.47996 2.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.47996 2.24
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۲۹:۳۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.47996 01:29:33 0.0018 0.38% 0.0105 2.24% 0.0103 2.20% 0.1294 0.52
0.47816 01:27:24 0.0003 0.06% 0.0087 1.86% 0.0085 1.81% 0.1312 0.5218
0.47845 01:25:20 0.004 0.83% 0.009 1.92% 0.0088 1.88% 0.1309 0.5216
0.4824 01:23:19 0.0003 0.06% 0.013 2.76% 0.0128 2.72% 0.1269 0.5176
0.4827 01:21:22 0.0015 0.32% 0.0133 2.82% 0.0131 2.78% 0.1266 0.5173
0.48118 01:19:18 0.0015 0.31% 0.0117 2.50% 0.0115 2.46% 0.1281 0.5188
0.47968 01:17:29 0.001 0.20% 0.0102 2.18% 0.01 2.14% 0.1296 0.5203
0.48066 01:15:36 0.0025 0.52% 0.0112 2.39% 0.011 2.35% 0.1287 0.5193
0.47819 01:13:32 0.0011 0.24% 0.0087 1.86% 0.0086 1.82% 0.1311 0.5218
0.47704 01:11:39 0.0002 0.05% 0.0076 1.62% 0.0074 1.58% 0.1323 0.523
0.47726 01:09:31 0.0011 0.24% 0.0078 1.66% 0.0076 1.62% 0.1321 0.5227
0.47612 01:07:36 0.0014 0.29% 0.0067 1.42% 0.0065 1.38% 0.1332 0.5239
0.47751 01:05:33 - 0.01% 0.0081 1.72% 0.0079 1.68% 0.1318 0.5225
0.47746 01:02:57 0.0002 0.05% 0.008 1.71% 0.0078 1.67% 0.1319 0.5225
0.4777 01:00:16 0.0009 0.19% 0.0083 1.76% 0.0081 1.72% 0.1316 0.5223
0.47863 00:58:18 0.0014 0.28% 0.0092 1.96% 0.009 1.91% 0.1307 0.5214
0.47998 00:56:12 0.0019 0.40% 0.0105 2.24% 0.0103 2.20% 0.1293 0.52
0.47806 00:54:17 - - 0.0086 1.83% 0.0084 1.79% 0.1313 0.5219
0.47808 00:52:15 0.0011 0.23% 0.0086 1.84% 0.0084 1.80% 0.1312 0.5219
0.47697 00:50:35 0.0001 0.01% 0.0075 1.60% 0.0073 1.56% 0.1324 0.523
0.47704 00:48:31 0.001 0.22% 0.0076 1.62% 0.0074 1.58% 0.1323 0.523
0.47601 00:46:38 0.0003 0.06% 0.0066 1.40% 0.0064 1.36% 0.1333 0.524
0.47573 00:44:43 0.0007 0.14% 0.0063 1.34% 0.0061 1.30% 0.1336 0.5243
0.4764 00:41:58 0.0018 0.39% 0.007 1.48% 0.0068 1.44% 0.1329 0.5236
0.47456 00:39:56 0.0014 0.29% 0.0051 1.09% 0.0049 1.05% 0.1348 0.5254
0.47319 00:37:07 0.0019 0.41% 0.0037 0.80% 0.0036 0.76% 0.1361 0.5268
0.47128 00:34:58 0.0015 0.32% 0.0018 0.39% 0.0016 0.35% 0.138 0.5287
0.46978 00:32:15 0.0002 0.05% 0.0003 0.07% 0.0001 0.03% 0.1395 0.5302
0.47 00:29:46 0.0008 0.17% 0.0005 0.12% 0.0004 0.08% 0.1393 0.53
0.47082 00:27:47 0.0001 0.01% 0.0014 0.29% 0.0012 0.25% 0.1385 0.5292
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی