ترزا می کوین

Theresa May Coin
نرخ فعلی:: 0.000370 0.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000370 0.81

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000370 0.81

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ترزا می کوین

در حال حاضر قیمت ترزا می کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ترزا می کوین 0.00037 دلار می باشد

قیمت ترزا می کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ترزا می کوین روز گذشته برابر با 0.000373 دلار بود

قیمت ترزا می کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ترزا می کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ترزا می کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ترزا می کوین برابر با 0.00037 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترزا می کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00037 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ترزا می کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00037 دلار

قیمت ترزا می کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترزا می کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.00038 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.63 درصدی یا 0.00001 دلار ترزا می کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ترزا می کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترزا می کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.000478 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.59  درصدی یا 0.000108 دلار ترزا می کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ترزا می کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترزا می کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.000585 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.77 درصدی یا 0.000215 دلار ترزا می کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ترزا می کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترزا می کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.000394 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.07 درصدی یا 0.000024 دلار ترزا می کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ترزا می کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ترزا می کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.000304 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.55 درصدی یا 0.000066 دلار ترزا می کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ترزا می کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ترزا می کوین برابر است با 0.014695 دلار که در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترزا می کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.084011 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ترزا می کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترزا می کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترزا می کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترزا می کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.77 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترزا می کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ترزا می کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ترزا می کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ترزا می کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین، 22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین، 22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین،  22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 33.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ترزا می کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترزا می کوین،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ترزا می کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین