د فورس ترید

TheForce Trade
نرخ فعلی:: 0.006178 2.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.006178 2.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.006178 2.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات د فورس ترید

در حال حاضر قیمت د فورس ترید چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر د فورس ترید 0.006178 دلار می باشد

قیمت د فورس ترید روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت د فورس ترید روز گذشته برابر با 0.006048 دلار بود

قیمت د فورس ترید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت د فورس ترید نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت د فورس ترید در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای د فورس ترید برابر با 0.006015 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای د فورس ترید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.006268 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای د فورس ترید به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.006002 دلار

قیمت د فورس ترید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فورس ترید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.006351 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.72 درصدی یا 0.000173 دلار د فورس ترید نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت د فورس ترید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فورس ترید در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.011723 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.3  درصدی یا 0.005545 دلار د فورس ترید نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت د فورس ترید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فورس ترید در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.04052 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.75 درصدی یا 0.034342 دلار د فورس ترید نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت د فورس ترید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فورس ترید در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 0.034716 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 82.2 درصدی یا 0.028538 دلار د فورس ترید نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت د فورس ترید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فورس ترید در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400  با رقم 0.32833 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.11 درصدی یا 0.322152 دلار د فورس ترید نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت د فورس ترید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای د فورس ترید برابر است با 0.386931 دلار که در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در د فورس ترید چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به د فورس ترید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.182784 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید د فورس ترید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فورس ترید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.3 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در د فورس ترید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فورس ترید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در د فورس ترید چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فورس ترید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  82.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در د فورس ترید چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فورس ترید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید، 47.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید، 47.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید،  47.3 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید،  47.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید،  47.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید،  47.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فورس ترید نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فورس ترید،  47.3 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات د فورس ترید

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین