د فیلاسفرز استون

The Philosophers Stone
نرخ فعلی:: 0.027768 8.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.027768 8.91

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.027768 8.91

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات د فیلاسفرز استون

در حال حاضر قیمت د فیلاسفرز استون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر د فیلاسفرز استون 0.027768 دلار می باشد

قیمت د فیلاسفرز استون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت د فیلاسفرز استون روز گذشته برابر با 0.030278 دلار بود

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به روز گذشته 0.0025 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت د فیلاسفرز استون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای د فیلاسفرز استون برابر با 0.030296 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای د فیلاسفرز استون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.031281 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای د فیلاسفرز استون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.027668 دلار

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فیلاسفرز استون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.024481 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.42 درصدی یا 0.003287 دلار د فیلاسفرز استون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فیلاسفرز استون در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.048091 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.25  درصدی یا 0.020323 دلار د فیلاسفرز استون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فیلاسفرز استون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.400828 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.07 درصدی یا 0.37306 دلار د فیلاسفرز استون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فیلاسفرز استون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.400828 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.07 درصدی یا 0.37306 دلار د فیلاسفرز استون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت د فیلاسفرز استون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د فیلاسفرز استون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.400828 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.07 درصدی یا 0.37306 دلار د فیلاسفرز استون نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت د فیلاسفرز استون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای د فیلاسفرز استون برابر است با 2.71 دلار که در تاریخ شنبه 29 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به د فیلاسفرز استون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.905285 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید د فیلاسفرز استون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فیلاسفرز استون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در د فیلاسفرز استون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فیلاسفرز استون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 93.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در د فیلاسفرز استون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فیلاسفرز استون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  93.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در د فیلاسفرز استون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د فیلاسفرز استون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 93.07 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون، 42.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون، 42.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون،  42.25 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون،  42.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون،  42.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون،  42.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د فیلاسفرز استون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د فیلاسفرز استون،  42.25 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات د فیلاسفرز استون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین