د مونوپولیست

The Monopolist
نرخ فعلی:: 0.003973 38.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003973 38.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003973 38.16

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات د مونوپولیست

در حال حاضر قیمت د مونوپولیست چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر د مونوپولیست 0.003973 دلار می باشد

قیمت د مونوپولیست روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت د مونوپولیست روز گذشته برابر با 0.005523 دلار بود

قیمت د مونوپولیست نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت د مونوپولیست نسبت به روز گذشته 0.0016 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت د مونوپولیست در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای د مونوپولیست برابر با 0.005196 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای د مونوپولیست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005199 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای د مونوپولیست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003973 دلار

قیمت د مونوپولیست نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د مونوپولیست در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.00866 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.12 درصدی یا 0.004687 دلار د مونوپولیست نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت د مونوپولیست نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د مونوپولیست در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.013917 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 71.45  درصدی یا 0.009944 دلار د مونوپولیست نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت د مونوپولیست نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د مونوپولیست در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.21159 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.12 درصدی یا 0.207617 دلار د مونوپولیست نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت د مونوپولیست نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د مونوپولیست در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.21159 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.12 درصدی یا 0.207617 دلار د مونوپولیست نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت د مونوپولیست نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د مونوپولیست در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.21159 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.12 درصدی یا 0.207617 دلار د مونوپولیست نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت د مونوپولیست تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای د مونوپولیست برابر است با 0.21159 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به د مونوپولیست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.657582 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید د مونوپولیست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به د مونوپولیست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 71.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در د مونوپولیست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د مونوپولیست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در د مونوپولیست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د مونوپولیست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  98.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در د مونوپولیست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د مونوپولیست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست، 71.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست، 71.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست،  71.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست،  71.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست،  71.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست،  71.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د مونوپولیست نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د مونوپولیست،  71.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات د مونوپولیست

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین